دیه سیلی چقدر است؟

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در قوانین کشور ایران اکثر آسیب های فیزیکی دارای تبعاتی است که خیلی از مردم به دلیل عدم آگاهی از پیگیری قانونی آن صرف نظر می کنند. این در صورتی است که برای بیشتر ضرب و جرح ها در قانون مجازات اسلامی و در مقررات اسلامی، دیه در نظر گرفته شده است.بیشتر افراد جامعه علی الاصول از دیه ی آسیب های جدی و جراحات شدید آگاهی دارند و حتی اگر مبلغ دقیق دیه را ندانند، حداقل اطلاعاتی در خصوص تعلق دیه دارند.

اما آسیب ها و ضربات سطحی است که از دید مردم پنهان می ماند منجر می شود که مردم از پیگیری این قبیل ضربات چشم پوشی نمایند.

وکیل پایه یک دادگستریدر این بخش یکی از این آسیب های رایج را از بعد کیفری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شرایط تعلق دیه سیلی به صورت

گاه ممکن است سیلی به صورت زده شود و افراد به دلیل سطحی بودن آثار به جا مانده، بر این تصور باشند که دیه ای به این میزان لطمه تعلق نخواهد گرفت.

این یک باور غلط است.

باید دانست زمانی که فردی به دیگری سیلی محکمی می زند با توجه به میزان سرخی یا کبودی که در سطح پوست ایجاد می شود دیه به بزه دیده تعلق خواهد گرفت و در صورت محکومیت مهاجم، وی موظف به پرداخت دیه می باشد.

لذا اگر ضربه به قدری ساده باشد که هیچ گونه تغییر رنگ (کبودی یا سرخی) ایجاد نشود و منجر به آسیب های داخلی نشده باشد، در بسیاری از موارد دیه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.

از همین رو، به هرگونه تغییر رنگ باید حساسیت بیشتری نشان داد و برای مجازات طرف مقابل سریع تر ادغام کرد.

شرایط تعلق دیه سیلی به صورت

میزان دیه سیلی در سال ۱۴۰۱

با احتساب نرخ دیه ی کامل در سال ۱۴۰۱ که مبلغ آن ششصد میلیون تومان است، دیه سیلی به صورت که با توجه به میزان کبودی و رنگ آن بررسی خواهد شد.

لذا با توجه به جدول ارائه شده در سال ۱۴۰۰، سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان، کبود شدن آن، سه هزارم، معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل که معادل نهصد  هزار تومان می باشد.

همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیری که بالا ذکر شد، اعمال می شود.

دیه تغییر رنگ پوست در قانون

دیه تغییر رنگ پوست در قانونقانون مجازات اسلامی در بحث میزان دیات برگرفته از مقررات فقه اسلامی است.

در خصوص دیه ی تغییر رنگ پوست ماده ی ماده ۷۱۴ اشعار دارد:

دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.

تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.»

با توجه به اینکه اصولا نتیجه ی سیلی زدن، صدماتی مانند سیاهی، کبودی یا سرخی پوست است؛ در واقع دیه ی تغییر رنگ پوست است که در خصوص سیلی زدن محاسبه خواهد شد.

البته این در صورتی است سیلی منجر در حالت هایی نادر منجر به شکستگی گونه یا پاره شدن پرده ی گوش نشده باشد.

دیه تغییر رنگ پوست در قانون

  • نکته: ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی ٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
  • نکته: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

امکان حبس یا شلاق در زدن سیلی

شاید حبس یا شلاق برای موضوع کوچکی مانند سیلی بسیار دور از ذهن به نظر برسد اما باید بیان داشت با توجه به ماده ۵۶۷ امکان حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا شلاق از یازده تا سی ضربه در صورت عدم صلح کردن افراد وجود دارد

ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی:

مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

دیه تغییر رنگ پوست در قانون

تورم بر اثر سیلی

گاهی ممکن است بر اثر نحوه ی ضربه ای که به صورت وارد می شود، تغییر رنگی حاصل نشود و صرفا تورمی در قسمت مورد ضربه اتفاق بیفتد که در این صورت نیز مهاجم پس از بررسی تورم توسط پزشکی قانونی، مکلف به پرداخت دیه خواهد شد.

در این خصوص ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

با توجه ماده ی مذکور اگر بر اثر این آسیب، صورت بزه دیده هم کبود شود و هم متورم، ارش و دیه به صورت توامان به وی تعلق خواهد گرفت.

بنابراین با توجه این اطلاعات لازم است تاکید نمود که از هیچ ضربه ی فیزیکی که توسط شخص دیگری به شما وارد می آید نباید به آسانی عبور کرد.

تورم بر اثر سیلی

تشخیص میزان دیه توسط پزشکی قانونی

اصولا برای بعضی آسیب ها ( عمدتا آسیب هایی که مستقیم قابل مشاهده هستند) دیه و برای آسیب های دیگر (یعنی ارش) به پزشکی قانونی برای ارائه ی نظریه کارشناسی ارجاع می شود.

گواهی و نظریه ای از طرف سازمان پزشکی قانونی کشور صادر می شود، علی الاصول تنها دلیل برای برای میزان ارش و دیه در رویه کمونی قضایی برای قضات می باشد. در واقع این سازمان با نیرو ها و اعضای حرفه ای و متخصص در جهت ارتقاء علمی و ارائه ی نظریات دقیق و استاندار گام موثری در فرایند نظام کیفری ما برداشته است.

نتیجه گیری

گاه ممکن است سیلی به صورت زده شود و افراد به دلیل سطحی بودن آثار به جا مانده، بر این تصور باشند که رفتار مورد نظر مجازاتی ندارد. این یک باور غلط است که از ناآگاهی نسبت به نوع و نحوه ی تعلق گرفتن دیه، نشات می گیرد.

با توجه به جدول ارائه شده در سال ۱۴۰۱ ، دیه سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان، کبود شدن آن، سه هزارم، معادل یک میلیون هشتصد هزار تومان و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل که معادل نهصد  هزار تومان می باشد.

سوالات متداول

دیه سیلی چقدر است؟

بسته به آسیب و اثری که ضربه وارد می کند؛ میزان دیه متفاوت خواهد بود که در متن به آن اشاره شده است.

مهلت پرداخت دیه به چه صورت است؟

طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: « مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری»

دعاوی دیه در چه مراجعی رسیدگی می شود؟

تعقیب این دعاوی در دادسرا صورت می گیرد و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4 پاسخ

  1. سلام امروز در کارگاه یکی از بچها با من درگیر شد و با مشت به سر و صورت بنده زد و با پرتاب کردن چهار پای کوچک و میله اهنی که به پا و کمر من خورد ول اثاری روی بدن ندارم و جلوی همه به من فحش ناموسی داده ایا میتوانم شکایت کنم

    1. سلام: می توانید بابت توهین وایراد ضرب و جرح از این فرد شکایت نمایید.

  2. سلام، خواستار کمک هستم عاجزانه عجولانه درخواست کمک میکنم🙏🙏🙏🙏😭😭بنده خانمی ۳۶ساله با پسری ۷ساله منزلی کرایه کردم ودیعه طلا دادم و قرارداد دست نویس صورت گرفت چون صاحب خانه آشنا بسیار نزدیک بودن و ایشون الان نزدیک ۱۱ماه هستش فوت کردن خانم ایشون که هیچ شناختی بینمون نیست به مامور تجسس رشوه داده و در نبود بنده که ۱۵ روز منزل نبودم اومدن تمام وسایل زندگیمو بردن دریغ از یک سوزن گزاشته باشن و قفل و عوض کردن مامور تجسس بدون از هیچ دستوری از دادگاه و بدون اجازه ای به بنده برای دفاعیات خودم به من گفت هیچ صحبتی نکنید هرکاری هم دوست دارید آزادید برید انجام بدید و اجازه ورود بنده رو به منزل ندادن و تا به این لحظه خیلی وصله های ناجور در جواب به قاضی مربوط به شکوایبه خودم ارائه نمودن و از مساعل نامربوطه به موضوع پرونده از گذشته و زندگی شخصی بنده استفاده کردن و ذهن قاضی رو کاملا بیمار کرده و همینطور در محیط باعث بی آبرویی و وجهه ناپسند به موقعیت اجتماعی بنده وارد نموده اند و خیلی جزئیاتی دیگری هست که با نوشتن کتابی شکل میگیره…بنده جز پناه خدا تکیه و امید به خدا هیچکس و ندارم مادر پیری دارم که آلزایمر دارن یکروز بنده رو میشناسن یک هفته بجا نمیارن متاسفانه وسع مالی بنده هم ایجاب نمیکنه وکیل بگیرم بجان پسرم حتی هزینه های تردد هم ندارم مسرویاده میرم و مکانی برای سکونت ندارم با این بچه و مادر پیرم به خداوندی خدا به کلام الله مجید به برکت آب دربدر و اوره ایم… دستم از همه جا کوتاه است.. محض خاطر رضای خدا محض بجا آوردن انسانیت دست بنده رو رها نکنید حقم پایمال شهَ.. خودمم نمیدونم خواستار چه کمکی باشم فقط دلم خونه و دستم کوتاه…. بنده ساکن خوزستان آبادان هستم.. با تشکر از شما بزرگوار. محترم. در پناه حق.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید