قرارداد مشاوره و ارائه خدمات حقوقی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد مشاوره و ارائه خدمات حقوقی

این قرارداد در تاریخ ………. در شهرستان تهران بین ………. ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به شماره………. با نمایندگی و امضاء مجاز آقای ………. به عنوان مدیرعامل به نشانی: ………. و تلفن تماس: ………. که از این پس در این قرارداد اختصاراً نامیده می‌شود از یک‌سو و شرکت……… با نمایندگی و امضاء مجاز آقای………. به عنوان مدیرعامل به نشانی: ……….

و تلفن تماس ………. که از این پس در این قرارداد اختصاراً «شرکت» نامیده می‌شود از سوی دیگر برابر شرایط و مفاد آتی و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستریماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه و انجام خدمات حقوقی به شرکت توسط ………. به صورت حضوری و غیرحضوری به شرح ماده ۲ همین قرارداد.

ماده ۲- خدمات حقوقی قابل ارائه

ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی، املاک و اراضی، صنفی، شهرداری، تأمین اجتماعی، مالیاتی، بانکی، سرمایه‌گذاری، روابط کار، تعزیرات، بیمه‌ای و امور گمرکی؛

 1. – مشاوره در مدیریت حقوقی شرکت؛
 2. – تنظیم انواع قرارداد و اظهارنظر حقوقی در خصوص قراردادهای شرکت؛
 3. – آموزش حقوقی مدیران و کارکنان شرکت؛
 4. – حضور در جلسات مذاکره داخلی شرکت؛
 5. – حضور در جلسات مشاوره خارج از شرکت (شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و غیردولتی و…) به نمایندگی و یا وکالت از شرکت؛
 6. – آماده سازی و به هنگام سازی اطلاعات حقوقی و قانونی مورد نیاز شرکت؛
 7. – اعتبارسنجی حقوقی اشخاص طرف قرارداد با شرکت؛
 8. – وکالت در دعاوی له یا علیه شرکت؛
 9. – قبول داوری در قراردادها و اختلافات مربوط به شرکت؛
 10. – وصول مطالبات شرکت؛
 11. – انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی حقوقی شرکت.
ماده ۳- حق‌الزحمه

حق‌الزحمه این قرارداد برابر توافق طرفین و بنا به درخواست و نیاز شرکت به تمام یا هر یک از خدمات موضوع ماده ۲ در هر مورد جداگانه محاسبه و به برهان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات طرفین قرارداد
الف) تعهدات ……….

۴-۱. ………. در صورت درخواست شرکت و در جهت حسن ارائه خدمات، یک نفر وکیل یا نماینده متخصص را به عنوان رابط برای انجام امور حقوقی و ارائه مشاوره‌ها و اظهارنظرهای تخصصی در قبال دریافت حق‌الزحمه مربوطه به شرکت معرفی خواهد نمود. فرد معرفی شده به میزان ساعتی که شرکت با………. توافق می‌کند در شرکت حضور فیزیکی خواهد یافت.

۴-۲ ………. در طول مدت قرارداد عندالاقتضا به تناسب نیاز و درخواست شرکت، در خصوص موضوعات عمومی و یا اختصاصی مورد درخواست شرکت برای کارکنان و مدیران شرکت جلسات آموزشی حقوقی تشکیل خواهد داد.

۴-۳ ………. در صورت درخواست شرکت از طریق وکلای خود در طول مدت قرارداد دعوای مالی یا غیرمالی له یا علیه شرکت را با دریافت حق‌الوکاله مورد توافق و با لحاظ تخفیف مناسب قبول وکالت خواهد نمود.

۴-۴ ………. در طول مدت قرارداد به تناسب نیاز و درخواست شرکت برای کلیه کارکنان شرکت اعم از مدیران و کارمندان رسمی و قراردادی معرفی شده از سوی شرکت و در قبال دریافت حق‌المشاوره مربوطه از شرکت در زمان‌های تعیین شده مشاوره حقوقی ارائه خواهد نمود؛ و در صورتی که مشارالیهم نیاز به خدمات وکالتی داشته باشند، حق‌الوکاله با تخفیف مورد توافق طرفین محاسبه و از مدیران یا کارکنان اخذ خواهد شد.

تبصره- در هر صورت پرداخت هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های سفر به خارج از دفتر مرکزی شرکت به نشانی فوق اعم از هزینه‌های اسکان و ایاب و ذهاب بر عهده شرکت و موکل خواهد بود.

۴-۵ ………. بنا به درخواست و حسب نیاز شرکت، مشاور متخصص در زمینه‌های مختلف مرتبط با خدمات موضوع این قرارداد را به شرکت معرفی خواهد نمود.

۴-۶ ………. در ارائه کلیه خدمات موضوع ماده ۲ این قرارداد از افراد متخصص و صلاحیت‌دار استفاده خواهد نمود.

۴-۷ ………. کلیه اسناد، اطلاعات و مدارکی را که شرکت در اختیار او قرار می‌دهد و همچنین تصمیمات و برنامه‌های شرکت را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن‌ها خودداری خواهد نمود.

ب) تعهدات شرکت
 1. شرکت جهت حسن ارائه خدمات با تمام امکاناتی که در اختیار دارد با ………. همکاری و مساعدت لازم را معمول خواهد نمود. در این خصوص همکاری کارکنان و مدیران شرکت در اولویت خواهد بود.
 2. شرکت حق‌الزحمه خدمات و اقدامات ………. را در هر مورد که خدمات موضوع قرارداد را درخواست کند برابر توافقی که در همان مورد می‌شود به ترتیب مورد توافق در همان مورد پرداخت خواهد نمود.
ماده ۵- سایر شرایط قراردادی

در صورتی که از تأخیر در پرداخت هزینه‌های دادرسی، ابطال تمبر، هزینه‌های کارشناسی، تأمین اموال، تصدیق اوراق، و یا سایر هزینه‌هایی که شرکت بنا به درخواست برهان متعهد به پرداخت آن بوده است ضرر و زیانی متوجه شرکت گردد، ………. مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

وکلا ………. تمامی مساعی و تلاش خود را در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه مصروف اخذ نتیجه قانونی خواهند نمود. در هر صورت تصمیم نهایی با مراجع ذی‌صلاح قانونی خواهد بود.

اقدامات و مشاوره‌های ………. بر اساس اظهارات، اطلاعات و اسنادی است که شرکت در اختیار برهان قرار داده است. از این رو چنانچه اظهارات یا اطلاعات ناقصی در اختیار برهان قرار گیرد و یا بی‌اعتباری اسناد و مدارک ارائه شده محرز گردد، ………. مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.

طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌هایی که برهان برای اخذ نتایج مطلوب یا ارائه مشاوره‌های بهینه اتخاذ می‌نماید از جمله خاتمه منازعه با صلح و سازش، داوری، مذاکرات مقدماتی و نهایی و…. شرکت را از پرداخت حق‌الزحمه، حق‌الوکاله یا هزینه‌های توافق شده مبرا نمی‌نماید.

طرفین با آگاهی از مصادیق اشخاص ممنوع المعامله اعلام و اقرار می‌نماید که مشمول این‌گونه اشخاص نمی‌باشند.

ماده ۶- مدت قرارداد

مدت این قرارداد یک سال شمسی از تاریخ …./…./……. تا تاریخ …./…./……. خواهد بود. در صورت تمایل طرفین مدت قرارداد برای مدت مشابه به کرات قابل تمدید می‌باشد بدیهی است استمرار عملی قرارداد مادامی که ایجاب و قبول جدیدی مبادله نگردد تمدید عملی تلقی خواهد شد.

تبصره- در خصوص پرونده‌هایی که در محاکم قضائی مطرح رسیدگی باشد مدت قرارداد تا تاریخ تعیین تکلیف پرونده مذکور بر حسب مراحل قضائی مورد توافق اعم از بدوی، تجدیدنظر و…. خواهد بود.

ماده ۷- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در صدور این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز اقامتگاه جدید خود را به‌طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برسانند. در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.

 ماده ۸- حل اختلاف

هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث کردند طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردید یا هر یک از طرفین حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع متنازع فیه به یک نفر داور مرضی الطرفین ارجاع و نظر داور برای طرفین قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود. داور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی در باب داوری مبادرت به انشاء رأی نموده و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ صدور رأی به هر نحوی که صلاح بداند به طرفین ابلاغ نماید.

ماده ۹- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماده و ۲ تبصره و در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله و از تاریخ امضاء برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

امضاء مشاور گیرنده:
امضاء مشاور دهنده:

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید