قرارداد واگذاری سرقفلی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد واگذاری سرقفلی

 

ماده ۱- فروشنده:

شرکت سهامی کارآموز به شماره ثبت ………. (که برابر وقف نامه شماره ………. مورخ ………. حق بهره‌برداری از زمین مغازه‌های موضوع قرارداد به آن شرکت واگذار شده است) با نمایندگی و امضاء مجاز آقای ………. (مدیرعامل) و آقای ………. (رئیس هیئت مدیره) برابر روزنامه رسمی شماره ………. مورخ ………. به نشانی ……….
کد پستی ……….

ماده ۲- خریدار:

آقای ………. فرزند………. متولد………. به شماره شناسنامه………. صادره از ………. کد ملی……………….. ساکن ……….

ماده ۳- مورد معامله:

شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با کلیه حقوق قانونی صنفی و متصوره و توابع و لواحق عرفیه دو باب مغازه مجاور هم به انضمام زیرزمین واقع در زیر مغازه‌های مذکور جزء پلاک ثبتی ………. فرعی از ………. اصلی بخش ………. تهران واقع ……….

ماده ۴- حدود و ابعاد مورد معامله:

دو باب مغازه مجاور هم جمعاً حدود ………. متر و زیرزمین حدود………. متر و بالکن مغازه‌ها کلاً حدود ………. متر برابر نقشه‌های شهرداری و کروکی پیوست قرارداد

تبصره- کروکی جزء منضمات لاینفک قرارداد بوده و همزمان با امضاء این قرارداد به امضاء طرفین خواهد رسید و حدود دقیق مغازه‌ها و زیرزمین برابر کروکی و نقشه شهرداری می‌باشد.

ماده ۵- ثمن معامله و ترتیب پرداخت:

ثمن معامله مبلغ ………. (………. ) ریال می‌باشد که به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:
الف) مبلغ ………. ریال نقداً در تاریخ ………. همزمان با امضاء و مبادله قرارداد.
ب) مبلغ ………. ریال در تاریخ ……….
ج) مبلغ ………. ریال در تاریخ ……….
د) مبلغ ………. ریال در ………. قسط مساوی ماهانه از ……….

تبصره- شروع به پرداخت مبلغ بند دال مشروط به اخذ مجوز شهرداری و ساخت بالکن مغازه به مساحت ………. متر و اخذ جواز تجاری زیرزمین می‌باشد در صورتی که اخذ جواز بعد از تاریخ ………. باشد پرداخت اقساط از تاریخ اخذ جواز بالکن و تجاری زیرزمین ظرف مدت ۱۰ روز بعد از اعلام موجر و اطلاع مستأجر خواهد بود.

ماده ۶- شروط

۱ -مالیات مستغلات و تعمیرات کلی به عهده فروشنده و تعمیرات جزئی و رنگ‌آمیزی و نقاشی جهت استفاده بهتر به عهده خریدار است
۲- مورد معامله صرفاً برای شغل چاپ دفتر فنی مهندسی نشر و فروش کتاب و لوازم‌التحریر و مطبوعات بوده و مشاغل غیر مزاحم بوده و خریدار حق تغییر شغل بدون رضایت مالک ندارد.
۳- خریدار حق انتقال مورد معامله را کلاً یا جزءان به غیر ندارد.
۴- مسئولیت رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مورد معامله و کسب و کار در آن از قبیل ضوابط صنفی و سازمان تأمین اجتماعی و نظایر آن با خریدار است و فروشنده از این بابت هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
۵- فروشنده با دریافت ثمن معامله علاوه بر فروش سرقفلی استفاده از منافع مورد معامله را برای همیشه به خریدار صلح نمود و حق هرگونه فسخ و تخلیه مورد معامله را مگر در موارد تخلف از تعهدات این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.
۶- خریدار متعهد به پرداخت سالیانه ………. ریال می‌باشد که هر سال ………. شش درصد تعدیل خواهد شد.
۷- در صورت تأخیر بیش از ۱۰(ده) روز در پرداخت هر یک از اقساط مربوط به سرقفلی، موجر حق فسخ قرارداد را دارد و هر زمان که از این حق استفاده نماید، باید حداکثر ظرف ۶ (شش) ماه وجوهی را که از مستأجر بابت سرقفلی دریافت کرده است، به روز به نامبرده مسترد نماید و مستأجر حق هرگونه ادعایی را به هر شکلی که باشد از خود سلب نموده است، ضمن آنکه تخلف از سایر شرایط قرارداد حاضر و یا تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت اجاره ماهانه، موجب خیار فسخ است.
۸ -با امضاء این قرارداد مورد معامله تحویل خریدار گردید و در تصرف ایشان قرار گرفت.
۹- فروشنده متعهد به اخذ مجوز تجاری برای زیرزمین و اخذ بالکن ………. متر برای مغازه می‌باشد در صورت تخلف فروشنده از تعهدات مندرج در این بند خریدار می‌تواند با پرداخت هزینه‌ها اقدام به اخذ مجوز تجاری و بالکن نماید و با کسر هزینه‌ها باقیمانده ثمن را به ترتیب مقرر به فروشنده پرداخت نماید.
۱۰- فروشنده متعهد به تنظیم سند رسمی صلح کلیه حقوق و منافع عین مستأجره در تاریخ ………. در دفترخانه ………. می‌باشد در صورت عدم اقدام به تنظیم صلح‌نامه مکلف به پرداخت وجه‌التزام روزانه به مبلغ ………. ریال از تاریخ مقرر می‌باشد.
۱۱-این قرارداد در قالب ماده ده قانون مدنی تنظیم و فی‌مابین طرفین برابر مقررات جاری کشور لازم‌الاجرا است.
موجر
مستأجر
شاهد ۱
شاهد ۲

وکیل پایه یک دادگستری

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید