مدارک لازم برای انتقال سرقفلی مغازه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

سرقفلی در عرف جامعه به یک اسم شناخته شده است در حالی که اگر قرارداد شما مربوط به قانون سال۵۶ باشد درست است به سرقفلی یاد می شود در حالی که تحت عنوان حق کسب وپیشه نام دارد و اگر قرارداد اجاره مربوط به قانون سال ۷۶ باشد تحت عنوان سرقفلی می باشد ولی به اشتباه همه در جامعه سرقفلی را بیشتر می شناسند برای آشنایی بیشتر با سرقفلی و حق کسب و پیشه می توانید از طریق گروه وکلای سنا مراجعه نمایید و یا به کتاب سرقفلی استاد زینالی مراجعه نمایید.

معنی سرقفلی

سرقفلی در واقع مبلغی است که موجر در ابتدای اجاره از مستاجر مغازه دریافت می دارد و یا اینکه مستاجر در ازای واگذاری حق خود در اثنای اجاره یا اقساط حقوق خود که ضمن اجاره به دست آمده از موجر یا مستاجر دیگر دریافت می کند.

حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه تفاوت هایی دارد که قبلا به آن اشاره کرده ایم‌‌. اما هر دوی این حق ها قابل انتقال هستند.

در خصوص انتقال حق سرقفلی قبلا مطالبی را بیان کرده ایم. در اینجا قصد داریم مدارک لازم  برای انتقال حق سرقفلی و حق کسب و پیشه را ذکر کنیم. سرقفلی را از جهتی با ۲ راه می توان انتقال داد.

  • اول اینکه :مالک خود مغازه را انتقال می دهد به صورت یک جا یعنی در اینجا هم مالکیت منتقل می شود و هم به تبع آن سرقفلی منتقل خواهد شد.
  • مورد دوم: این که مالک صرفا سرقفلی مغازه را منتقل می کند بدون آنکه ملکیت مغازه و عین آن را انتقال دهد.

در حالت اول نیازی به تنظیم اجاره نامه نخواهد بود زیرا حق سرقفلی هم به تبع انتقال مالکیت منتقل خواهد شد. در مورد دوم اما مالک سرقفلی با مالک عین مال مستاجره متفاوت است.

مدارک لازم برای انتقال سرقفلی

سند سرقفلی

اگر قرارداد اجاره سرقفلی مربوط به قانون سال۵۶ باشد و مالکلیت سرقفلی به موجب این قانون باشد انتقال مالکیت به موجب سند رسمی می باشد چون در قانون سال ۵۶ انتقال سرقفلی باید به موجب سند سرقفلی رسمی باشد.

مگر اینکه انتقال بصورت فوت مالک سرقفلی باشد که به ورثه منتقل شده است ولی اگر قرارداد اجاره مربوط به قانون سال ۷۶ باشد و شما به موجب این قانون مالک سرقفلی شده اید مالکیت سرقفلی هم با سند سرقفلی رسمی ممکن است و هم با سند عادی سرقفلی ولی برای سند عادی حتما باید دو نفر شاهد ذیل قرارداد را مضا نمایند.

انواع سند سرقفلی

۱)سند سرقفلی رسمی

۲)سند سرقفلی عادی

۳)سند سرقفلی که به موجب حکم دادگاه باشد

۴)سند سرقفلی که به موجب فوت مالک به ورثه می رسد

مدارک لازم جهت تنظیم حق سرقفلی و کسب و پیشه

دفاتر اسناد رسمی در تنظیم این نوع اسناد اصولا باید مدارکی و اسنادی را دریافت کنند و استعلام ها و گواهی های لازمه را نیز اخذ کنند.

مدارک شناسایی و کارت ملی معتبر از طرفین معامله.

اصل سند مالکیت در خصوص انتقال مغازه و یا اصل اجاره نامه موضوع انتقال حق سرقفلی.

استعلام از دفترخانه صادر کننده اجاره نامه استنادی تنظیم سند سرقفلی.

اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک (مغازه) در مواردی که موضوع، انتقال ملکیت و سرقفلی است. نکته این که اگر تنها انتقال سرقفلی مد نظر است بدون انتقال ملک نیازی به اخذ این استعلام نخواهد بود.

گواهی مفاصل حساب مالیاتی از اداره دارایی.

اخذ گواهی مالیات مشاغل.

مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی و بلامانع بودن معامله.

اخذ مفاصا حساب از اتحادیه صنف مربوطه در خصوص عدم بدهی به اتحادیه و اعلام عدم ممانعت در تنظیم سند.

اخذ مفاصا حساب عوارض نوسازی از خدمات الکترونیک شهر.

تنظیم اجاره نامه جدید بین مستاجر جدید با ملک و ابطال سند اجاره نامه قبلی.

اگر معامله به صورت وکالتی باشد، اصل وکالت نامه اخذ می شود و استعلام اتوماسیونی نیز از دفتر خانه صادر کننده آن انجام می شود.

اگر انتقال حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه بر مبنای رای دادگاه باشد، یعنی براساس انتقال اجرایی باشد دفترخانه باید اقدام به ارسال اخطاریه به شخص یا اشخاصی که موظف به حضور در دفترخانه و امضای اسناد می باشند نماید.

حال اگر پس از ۱۰ روز از تاریخ ارسال اخطاریه در دفترخانه حاضر نشوند؛ نامه به  دادگاه جهت تعیین نماینده و امضا اسناد صادر نماید.

مدارک لازم جهت تنظیم حق سرقفلی و کسب و پیشه

نتیجه گیری

انتقال سرقفلی در دفترخانه نیازمند مدارکی است که در بالا به آن اشاره کردیم.

یکی از این موارد قاعدتا مدارک هویتی و شناسایی طرفین است و دیگر سند اصل مالکیت یا اصل اجاره نامه که باید ابراز شود.

در این راستا دفترخانه لازم است که یک سری استعلامات را نیز جویا شود تا بعدها مشکلاتی پیش نیاید.

  این استعلام ها و گواهی ها ضروری است و دفترخانه نمی تواند بدون آنها کار خود را انجام دهد.

سخن اخر

با توجه به پیچیدگی قانون سرقفلی و حق و کسب و پیشه برای راهنمایی بیشتر موضوع باید از وکیل متخصص سرقفلی کمک بگیرید که گروه وکلای سنا کمک حال همیشه شما خواهند بود.

سوالات متداول

برای تنظیم سند سر قفلی چه استعلام و گواهی هایی لازم است؟

 مدارک شناسایی و کارت ملی معتبر طرفین، اصل سند مالکیت در خصوص انتقال مغازه و یا اصل اجاره نامه موضوع انتقال سرقفلی، استعلام از دفترخانه صادر کننده اجاره نامه استنادی تنظیم سند سرقفلی، استعلام از اداره ثبت در مواردی که موضوع انتقال خود ملک یا مغازه است، اگر انتقال با وکالت نامه است لازم است اصل این وکالت نامه ابراز شود و دفتر خانه نیز آن را به صورت اتوماسیونی از دفترخانه ای که وکالت نامه در آن تنظیم شده استعلام کند.

اگر انتقال حق کسب و پیشه و یا سر قفلی بر اساس رای دادگاه باشد تکلیف دفترخانه چیست؟

 در این صورت دفترخانه بر اساس این رای به اشخاص مرتبط اخطار می کند که در دفترخانه حضور یابند و موظف به امضای سند هستند در صورتی که بعد از ۱۰ روز حاضر نشدند نماینده دادگاه سند را به جای وی امضا می کند.

دفترخانه چه تکلیفی در استعلام برای ثبت تنظیم سند سرقفلی دارد؟

موظف است در صورتی که موضوع انتقال خود عین مغازه است از اداره ثبت محل وقوع آن مغازه استعلام کند اما اگر موضوع انتقال صرفا سرقفلی مغازه باشد، نیازی به این استعلام نخواهد بود.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید