نمونه دادخواست افت قیمت خودرو

نمونه دادخواست افت قیمت خودرو

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

نمونه دادخواست اعتراض به کارشناس برای افت قیمت

 


مشخصات
نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده ۱۷ قانون بیمه شخص ثالث جدید به انضمام کلیه خسارات قانونی.

 

دلایل و منضمات ۱٫ اسناد مالکیت ماشین۲٫ کپی بیمه نامه ۳٫ کپی رأی کمیسیون۴٫ کپی نظریه کارشناسی۵٫ کپی نظریه کاردان فنی
ریاست محترم دادگاه حقوقی- سلام‌علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب به موجب بیمه نامه شماره …………..اتومبیل BMV خود را در شرکت بیمه………….. به شماره بیمه………………..از باب خسارت مالی تا صد میلیون با پرداخت حق بیمه ، بیمه نموده ام متاسفانه به دلیل تقصیر موتورسواری حادثه ای رخ داده که منجر به شکستن چراغ‌ها، گلگیر و همچنین فرورفتگی قسمتی از درب خودرو گردیده است با بررسی های بعمل آمده توسط کاردان فنی صد درصد مقصر موتور سوار اعلام گردیده است. نظر به اینکه سقف تعهدات بیمه موتورسوار صرفاً تا سه میلیون تومان می باشد لیکن بیمه بدنه ماشین اینجانب تا سقف صد میلیون بوده متاسفانه کارشناس بدون توجه به افت قیمت خودرو اینجانب اقدام به صدور رأی بر پرداخت خسارت به مبلغ………………..تومان کمتر از مبلغ واقعی خسارت نموده‌اند. نظر به مراتب فوق تقاضای اعتراض و به نظریه کارشناس  و پرداخت خسارت واقعی مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید