نمونه وکالت نامه نقل و انتقال ملک

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند، ماذون می­باشد و وکالتنامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو کراراً از طرف موکل دارد و امضای وکیل به منزله امضای موکل است و وکیل حق دارد تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر شخص یا اشخاص دیگر از جمله وکلای دادگستری توکیل کند.

نمونه وکالتنامه جهت انتقال رسمی املاک

موکل : آقای/خانم ….. فرزند …..به شماره شناسنامه …..صادره از …… به نشانی ……
وکیل : آقای/خانم ….. فرزند …..به شماره شناسنامه …..صادره از …… به نشانی ……

مورد وکالت در وکالت نامه

حق انعقاد هر نوع قرارداد از جمله قولنامه، صلح، رهن، مبایعه­ نامه و فروش قطعی و انتقال اموال منقول و غیرمنقول موکل، نقداً یا به طور اقساط متعلق به موکل، راجع به یک باب منزل مسکونی … واقع در …. به پلاک ثبتی…. به هر مبلغ و میزان و با هر شرایط و برای هر مدت اعم از قطعی، رهنی، شرطی، صلح، اقاله، اجاره و غیره به هر شخص که وکیل صلاح بداند؛ اعم از حقیقی یا حقوقی (ولو به شخص خود) با حق اخذ عوض معامله به نفع خود و اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن (ولو به اعلی درجه که باشد) و سپردن هر گونه تعهد یا ضمانت در ارتباط با ملک مرقوم با حق فسخ معاملات مذکور و انجام معامله مجدد و پرداخت بدهی­ های مرتبط با ملک، فک رهن، افراز، تفکیک، تقسیم، تنظیم اقرارنامه و وصول ثمن معامله و اقرار به وصول، تحویل مبیع یا مورد معامله و قرارداد، سپردن تعهد، قبول تعهد به هر مبلغ به هر میزان و به هر نوع و وصول اسناد و مراجعه به هر یک از اداره­ های دولتی از قبیل دارایی، شهرداری، ثبت اسناد و املاک، مخابرات، آب، برق، گاز، آب و فاضلاب، فرمانداری، تأمین اجتماعی، بانک­ها، دفترخانه­ های اسناد رسمی و سایر مراجع و موسسات و شرکت­های دولتی و غیردولتی ذیربط و انجام تمامی امور حقوقی، اداری و ثبتی نسبت ملک فوق ­الذکر با حق شرکت در همه جلسات و کمیسیون­های مربوطه از جمله کمیسیون­های مالیاتی، شهرداری و ثبتی، مراجعه به اداره­ ها و نهادها و شهرداری­ها و تمامی مراجع قانونی و قضایی، انتظامی و امضای اسناد و قراردادها، درخواست تفکیک، افراز، تجمیع، اخذ پروانه ساختمان، عدم خلاف پایان­کار، صورت مجلس تفکیکی، سند تفکیکی، اصلاح اسناد مالکیت، درخواست و اخذ سند مالکیت یا المثنی و رونوشت اسناد از اداره ­های ثبت اسناد و املاک و دفترخانه­ های اسناد رسمی، اخذ پاسخ استعلامات مورد نیاز، حق اخذ گواه ی­ها و مجوزهای لازم، افتتاح حساب جاری و پس ­انداز و برداشت و واریز به آن­ها اعم از اصل و بهره اقامه هر نوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری با حق مراجعه به محاکم دادگستری عمومی و انقلاب و دادسراها و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و مراجع تجدیدنظر، اعاده دادرسی و جلب ثالث و اعتراض ثالث و ورود ثالث و دفاع از آن­ها، ادعای جعل و تعیین جاعل، مصالحه و سازش، استرداد دادخواست و دعوی، اقرار و انکار یا تردید، درخواست کارشناس، پرداخت هر گونه وجه، اخذ مفاصا حساب­های قانونی و به طور کلی هر اقدام قانونی و عرفی که به مصلحت موکل باشد. موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل، ضم وکیل و ضم امین به وکیل را تا انجام و اجرای کامل مفاد این وکالتنامه از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات

وکیل: آقای/ خانم                                                موکل: آقای/ خانم

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید