وکیل سرقفلی

تخلیه به جهت نیاز به سکونت
وکیل سرقفلی

تخلیه سرقفلی به جهت نیاز شخصی

طرح دعوی تخلیه برای سکونت طرح این دعوی و قابلیت تخلیه به استناد آن نیز مثل سایر بندها مستلزم شرایطی

تجویز تغییر شغل
وکیل سرقفلی

تجویز تغییر شغل

تخلیه به دلیل تغییر شغل ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر

وکیل مالک و مستاجر
وکیل حقوقی

وکیل دعاوی مالک و مستاجر

یکی از مشکلاتی که اغلب برای مالکیت و مستاجرین زیادی رخ می دهد، دعاوی در بین آن ها بر سر

,تخلیه سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی,سرقفلی عرفی
وکیل سرقفلی

مفهوم سرقفلی عرفی

برای یافتن مفهوم عرفی سرقفلی، مراجعه به قانون یا حتی کتاب کفایت نمی‌کند؛ چرا که سرقفلی در حقوق ایران از

وکیل سرقفلی کیست؟

وکیل سرقفلی فردی است که تخصص کافی به قوانین ملکی، مخصوصا قوانین مالک و مستاجر را داشته و با توجه به تجربیاتی که کسب کرده می‌تواند در جلسات و قرارهای حقوقی از موکل خود دفاع کند.

تعریف سرقفلی

سرقفلی بر خلاف حق کسب و پیشه جنبه قراردادی دارد. فرض کنید که مستاجر همان اول مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مالک بپردازد حال به واسطه همین مبلغ حقی در مال مستاجره پیدا می‌کند و آن حق این است که برای سالیان بعد نسبت به دیگران در اجاره کردن آن‌ مکان ‌تجاری اولویت و تقدم دارد. حال فرض کنیم که مستاجر صلاح نمی‌داند اجاره را تمدید کند، اجاره و ملک را تخلیه می‌کند، در این صورت مالک باید آن سرقفلی را که از ابتدا گرفته است به نرخ روز تادیه کند.

در حالتی دیگر مستاجر پولی تحت عنوان سرقفلی نمی‌گیرد ولی مالک حق انتقال به غیر اجاره را خواهد داشت و مستاجر می‌تواند با اجاره دادن مال مستاجره از مستاجر دوم سرقفلی بگیرد اما هنگام تخلیه مستاجر دوم حقی نسبت به مالک ندارد و پول سرقفلی اش را باید از مستاجر اول بگیرد.

تعریف سرقفلی در کدام ماده آمده است؟

در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ عبارت سرقفلی آمده است و تعریف آن از این قرار است که هرگاه مالک، ملک تجاری خود را اجاره می‌دهد می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می‌تواند در طول مدت اجاره، برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. حال در این بین دو نکته است که می‌بایستی به آنها توجه کنیم:

نکته اول این که، چنانچه مالک، سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

نکته دوم این که، در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی، سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.

تعریف حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه همان‌طور که از ظاهر عبارت نیز بر می‌آید ناشی از فعالیت و مشهوریت تاجر است. صرف‌نظر از عقیده عده‌ای از حقوقدانان که برای کسب و پیشه و سرقفلی مفهوم واحدی قائل هستند. اغلب حقوقدانان عقیده بر تفاوت مفهومی و معنایی این دو دارند که این واقعیت با روشن شدن تعریف حق کسب و پیشه و تجارت و در نهایت با بررسی بیشتر آن در این قسمت محسوس‌تر خواهد شد.

مفهوم حق کسب و پیشه

همان‌طور که قبلاً نیز گذشت، برخی فرهنگ‌نویسان مفهوم حق کسب و پیشه را در مقابل لفظ سرقفلی آورده‌اند به طوری که سرقفلی در فرهنگ معین به این نحو تعریف شده است: «حقی است که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوری مشتری و غیره…» این تعریف بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه هم‌خوانی دارد تا سرقفلی کما این‌که حقوقدانان نیز حق کسب و پیشه را با این مفهوم تعریف نموده‌اند.

این حق در واقع نوعی حق تقدم در اجاره است و به همین دلیل برخی از حقوقدانان آن را چنین تعریف نموده‌اند:

«امتیازی است که به موجب آن مستأجر متصرف، به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‌شود.» این مفهوم از حق کسب و پیشه هیچ یک از خصوصیات تعریف را ندارد و حق تقدم در اجاره تنها یکی از تبعات وجودی حق کسب و پیشه است که با توجه به زحمتی که مستأجر در جمع‌آوری مشتری و ایجاد رونق تجاری ملک کشیده است عرفاً هم می‌تواند در اجاره کردن محل، مقدم بر دیگران باشد که قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بر این مبنا استوار است.

حقی است که تاجر نسبت به تجارت و کاسبی در یک محل از جهت شهرت کار، رونق مشتری و… به دست می‌آورد. در واقع آن ‌پولی که مستاجر برای گرفتن منافع یک مغازه یا مکان تجاری به مالک پرداخت می‌کند. حق کسب و پیشه حقی مالی است که در اثر استمرار زمان و مرور زمان برای مستاجر به وجود می آید. این حق ناشی از شهرت تجاری و اعتباری است که از مشتریان دائمی خود گرفته است به همین علت قانون گذار از این امر حمایت کرده و اجازه نداده مالک و موجر به راحتی دسترنج مستاجر را صاحب بشود.

برخی معتقدند دو نهاد سرقفلی و حق کسب و پیشه یک چیز هستند و برخی مخالفند. در هر حال احکام اینها در قانون با هم متفاوت هستند. و برای هر گونه اطلاع و انجام عمل حقوقی مرتبط با سر قفلی بهتر است از قبل با متخصص و وکیل سر قفلی مغازه یا مکان تجاری مشورت کنید.

وکیل سرقفلی

میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه

همانگونه که در بالا اشاره شد، سرقفلی جنبه قراردادی دارد و طرفین با توافق خود مبلغ آن را مشخص می‌کنند که این مبلغ بسته به نوع و مساحت ملک متفاوت است. اما حق کسب و پیشه با توجه به شهرت مستاجر که در اجاره به وجود آورده توسط کارشناس دادگاه تعیین می‌شود. در تعیین میزان سرقفلی از تخصص برادران زینالی استفاده کنید زیرا به صورت تخصصی وکیل سرقفلی و نگارنده بیش از ۱۵۰ جلد کتاب در امور حقوقی هستند.

سخنان استاد زینالی درباره مالیات نقل و انتقال سرقفلی

شباهت‌های سرقفلی و حق کسب و پیشه

هر دو امری مالی هستند و دارای ارزش اقتصادی قابل مبادله با پول می‌باشند و مورد دیگر اینکه هر دو نهاد سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل توارث و به ارث رسیدن هستند، حتی اگر حق انتقال به غیر را نداشته باشند. همچنین هر دو نهاد مورد نظر ممکن است چون ارزش اقتصادی دارند قابل توقیف برای وصول طلب باشند.

تفاوت‌های سرقفلی با حق کسب و پیشه

  1. در حال حاضر، سرقفلی جنبه مشروع و شرعی دارد اما به نظر می‌رسد حق کسب و پیشه نامشروع شناخته شده است.
  2. تعیین میزان سرقفلی با توجه به ملک و تجهیزات آن و با توافق طرفین است و اما حق کسب و پیشه بیشتر مربوط به شغل و مدت اشتغال به کسب و تجارت است و آن را دادگاه با نظر کارشناس تعیین می‌کند.
  3. سرقفلی همانطور که گفته شد چون جنبه قراردادی دارد و منوط به توافق طرفین است لذا می‌تواند قابل اسقاط باشد، یعنی مالک محل از آن صرف نظر کند اما حق کسب و پیشه امری قهری است و خود به خود حاصل می‌شود و اراده طرفین در آن نقشی ندارد.
  4. در سرقفلی کسی که حق سرقفلی دارد اگر در مال اجاره‌ای تعدی و تفریط کند باز هم حق سرقفلی او پابرجاست اما در حق کسب و پیشه ممکن است با تعدی و تفریط فرد، حق کسب و پیشه وی زائل شود.

بیشتر بخوانید: مغازه سرقفلی بخریم یا نه؟


وکیل سرقفلی

انواع سرقفلی

حالا تصمیم داریم تا کمی بیشتر با شما دربره انواع سرقفلی صحبت کنیم:

پولی که همان ابتدای اجاره به موجر داده می‌شود

در اینجا این مبلغ قابل توقیف است، به این معنا که طلبکار می‌تواند با اثبات اجاره و سرقفلی از واحد اجرای احکام توقیف، آن را بخواهد. واحد اجرای احکام نیز ابلاغ می‌کند به موجر که حق ندارد پس از پایان اجاره مبلغ را به مستاجر برگرداند یعنی این مال نزد موجر توقیف شده است. برای اثبات این امر توصیه می‌شود از تخصص وکیل سرقفلی استفاده کنید.

پولی که مستاجر در میانه مدت اجاره از موجر یا مستاجر دیگر دریافت می‌کند

این مورد در جایی رخ خواهد داد که حق انتقال از مستاجر سلب نشده باشد و وی برای اسقاط این حق و واگذاری این حق به موجر یا مستاجر دوم مبلغی از آنان دریافت ‌کند.

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر می‌گوید که: «مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر اینکه ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.»

این حق نیز چون جنبه مالی دارد قابل توقیف است اما کمی نسبت به مورد قبل دشوار تر است. در زمینه سرقفلی و مسائل مرتبط با این امر می‌توانید از وکیل سرقفلی و تخصص برادران زینالی، بهره‌مند شوید.


بیشتر بخوانید: انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک


وکیل سرقفلی

مشاوره حقوقی توسط وکیل سرقفلی

همانطور که گفتیم، امور مربوط به سرقفلی از مسائل پیچیده حقوقی به شمار می‌رود و نیازمند است که از وکلای حرفه‌ای و متخصص این زمینه راهنمایی‌های لازم خواسته شود. همچنین در قوانین سرقفلی به خاطر کم بودن حجم مواد قانونی، بیشتر مشکلات سرقفلی در دل قوانین نهفته است و یک وکیل سرقفلی حرفه‌ای می‌تواند راهگشای این مشکلات باشد.

برای مثال اینکه در چه دادگاهی برای سرقفلی و مطالبه آن اقامه دعوا شود، نحوه فروش سرقفلی، نحوه انتقال آن، فروش آن توسط ورثه، توقیف آن و موارد بسیاری دیگری ممکن است در نظر باشد که وکیل سرقفلی می‌تواند در آن به شما کمک کند.

تماس با بهترین وکیل سرقفلی تهران

گروه وکلای سنا با بهره‌گیری از بهترین وکلا و مشاوران در هر حوزه، بستری را فراهم کرده که مراجعه‌کنندگان در هر مسئله‌ای وکیل و مشاور متخصص آن حوزه را بیابند. در واقع مسائل پیچیده حقوقی مجال این را نمی‌دهد که یک شخص در تمام زمینه‌ها تسلط و تخصص کافی را پیدا کند. لذا غالبا به این شکل است که افراد در حوزه‌ای خاص کار کرده و مطالعه اصلی خود را در آن زمینه متمرکز می‌کنند. برای راهنمایی و مشاوره حقوقی توسط بهترین وکلای سرقفلی در تتهران با ما در ارتباط باشید.

سخن پایانی

سرقفلی حق تقدم و اولویتی است که مستاجر نسبت به ملک تجاری یا مغازه اجاره‌ای دارد سرقفلی بحثی بسیار پیچیده و تخصصی است که حتی کسانی که خود حقوق خوانده‌اند ممکن است کامل نتوانند آن را با جزئیات بررسی کنند. لذا در سرقفلی اگر با این مسئله مواجه شدید توصیه می‌شود تا حتما از تخصص یک وکیل سرقفلی استفاده کنید.

سوالات متداول

آیا نیاز است از وکیل سرقفلی مغازه استفاده بشود؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد به علت پیچیدگی این امر حتی برای کسانی که حقوق خوانده هستند بهتر از وکیل تخصصی مثل وکیل سرقفلی بهره بجویید.

احکام سرقفلی در چه قانونی بیان شده است؟

احکام سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ بیان شده است.

مبلغ سر قفلی چگونه تعیین می شود؟

مبلغ سرقفلی بسته به توافق طرفین است اما ملک و مساحت و امکانات آن در این زمینه موثر است.