از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت

شرایط روابط استیجاری , خلع ‌ید از مستأجر موقوفه , خلع ‌ید از ملک مشاع , نحوۀ اجرای حکم خلع ‌ید

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ماده۱- واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌شود: الف) سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و […]

عدم پذیرش اظهارنامه ثبتی بدون وجود دلایل دیگر برای اثبات خلع ید

شرایط روابط استیجاری , خلع ‌ید از مستأجر موقوفه , خلع ‌ید از ملک مشاع , نحوۀ اجرای حکم خلع ‌ید

پرسش: آیا خواهان می‌تواند صرفاً با استناد به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته باشد، دعوی خلع‌ید اقامه نماید؟ استناد خواهان صرفاً به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته و یا دلایلی برای اثبات مالکیت خود اقامه […]