سوالات مربوط به چک

سوالات مربوط به چک

این مطلب را از دست ندهید: توضیح کامل تغییرات قانون چک جدید ۹۷  مرجع قضائی صالح در مورد شکایت صدور چک بلامحل کدام دادسرا است؟ محل وقوع جرم در بزه صدور چک بلامحل دادسرایی است که در حوزه آن چک به بانک ارائه و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر شده است؛ لذا جهت تشخیص مرجع قضائی […]

خسارت تاخیر و تادیه چک

سوالات مربوط به چک

 در ‌یک نگاه کلی خسارت تاخیر و تادیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تاخیر و تادیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تاخیر و تادیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. قابلیت مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه، ضرورت مطالبه آن و ضرورت رسیدگی ترافعی در دادگاه […]

اصول حاکم بر چک و اسناد تجاری

سوالات مربوط به چک

مهم‌ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری الف) اصل عدم استماع ایرادات چک: این اصل بیانگر این مطلب است که امضاکنندگان سند (اعم از صادرکننده، ظهرنویس، ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارندۀ سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، نامشروع بودن جهت و امثال آن‌ها متوسل شوند؛ زیرا اساساً دادگاه خود را […]

نمونه دادخواست و شکواییه چک

نمونه شکواییه   بسمه‌تعالی ریاست محترم دادیاری عمومی و انقلاب شهرستان   شاکی ………………………………….. به آدرس………………………………………………..مشتکی‌عنه ……………………… به آدرس ……………………………………………………موضوع شکایت …………………………………………………………………………………… محل وقوع جرم …………………………………………………………………………………… تاریخ وقوع جرم ………………………………………………………………………………… سلام‌علیکم احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اینجانب به‌موجب یک فقره چک به شماره …… به مورخه ……….عهده بانک …….. به مبلغ……………ریال از مشتکی‌عنه طلبکار هستم […]

نمونه آراء چک

مطالبه وجه چک,قوانین و مقررات صدور چک ,اصول حاکم بر چک ,نمونه آراء چک,رفع سوء اثر از چک ,چک-کیفری

آرای وحدت رویه قانون صدور چک نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های […]

ظهرنویسی چک

نه در قانون تجارت و نه در قانون صدور چک تعریفی از ظهرنویسی به عمل نیامده است و تنها در قانون تجارت به این نکته بسنده شده که انتقال برات به وسیله ظهرنویسی صورت می‌پذیرد؛ اما یکی از علمای حقوق در تعریف ظهرنویسی اظهار می‌دارد: «ظهرنویسی چک عبارت است از عملی که به موجب آن […]

قانون تجارت (ورشکستگی)

قانون تجارت (ورشکستگی) فصل اول- در کلیات ماده۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن […]

قانون تجارت(دلالی-حق العمل کاری)

قانون تجارت(دلالی-حق العمل کاری) باب ششم- دلالی فصل اول- کلیات ماده۳۳۵- دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. ‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ماده۳۳۶- دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. […]

قانون تجارت (اسناد تجاری)

قانون تجارت (اسناد تجاری) باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چک فصل اول- برات مبحث اول- صورت برات ماده۲۲۳- برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: ۱. قید کلمه (‌برات) در روی ورقه؛ ۲. تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال)؛ ۳. اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛ ۴. تعیین […]

قانون تجارت(شرکت ها-سهامی)

قانون تجارت(شرکت ها-سهامی) باب سوم- ‌شرکت‌های تجارتی فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ماده ۲۰- شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است: ۱. شرکت سهامی؛ ۲. شرکت با مسئولیت محدود؛ ۳. شرکت تضامنی؛ ۴. شرکت مختلط غیر سهامی؛ ۵. شرکت مختلط سهامی؛ ۶. شرکت نسبی؛ ۷. شرکت تعاونی تولید و مصرف. […]

قوانین کیفری چک

چک کیفری,چک حقوقی

ماده ۳ قانون صدور چک در مورد جهات کیفری چک چنین مقرر می‌دارد: «صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور […]