نحوه و چگونگی شکایت از مامور نیروی انتظامی

نحوه شکایت از مامور نیرو انتظامی و پلیس

ماموران نیروی انتظامی، ضابطان دادگستری می باشند که از طرف مقام قضایی جهت انجام وظایفی نظیر دستگیری و تعقیب متهمین، جمع آوری ادله و مدارک جرم، انجام تحقیقات پیرامون جرم ارتکابی و.. مامور می باشند. اگرچه این مامورین دارای اختیاراتی در ارتباط با متهمین می باشند ولی در برخورد با اشخاص، موظف به رعایت ضوابطی […]

مراحل و شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون قضاوت ۹۹

مراحل و شرایط ثبت نام آزمون قضاوت در سال 99

طی سالهای اخیر همراه با تدوین قوانین جدید اهمیت پیدا کردن نهاد های وکالت و قضاوت در جامعه برای کمک به حل مشکلات مردم، به منظور گسترش عدل و کمک به برقراری نظم در جامعه این نهاد سعی در جذب نیروهای متخصص بیشتری دارد. یکی از مهم ترین این مناصب در جهت اخذ تصمیم های […]

شکایت از پزشک زیبایی + نمونه دادخواست شکایت

مراحل و نحوه شکایت از پزشک زیبایی

امروزه شاهد افزایش جراحی های پزشکی زیبایی از جمله عمل بینی می باشیم. در پاره ای موارد، این جراحی ها با شکست مواجه می شوند و نه تنها نتیجه مد نظر بیمار را ایجاد نمی کنند بلکه آسیب های جدی را نیز به همراه می آورند. در مواقع، بیماران که به دنبال حمایت قانونی می […]