مراحل و چگونگی گرفتن حکم تخلیه مستاجر برای منزل و مغازه

مراحل و چگونگی گرفتن حکم تخلیه مستاجر برای منزل و مغازه

دعوای تخلیه دعوایی است که از طرف موجر علیه مستاجر مطرح میگردد. یعنی مستاجر ملکی را اجاره کرده و مدت زمان آن به پایان رسیده است را به صورت داوطلبانه ملک تخلیه نمیکند و در این زمان موجر خواهان تخلیه ملک میشود. به معنای دیگر مالک دعوایی را مطرح میکند که ملکی را به شخصی […]

مقایسه قانون اساسی ایران و ترکیه

مقایسه قانون اساسی ایران و ترکیه

قانون اساسی در کشور های مختلف معمولا بالاترین قانون یک کشوراست که در بسیاری از موارد راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در حقیقت هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون […]

چک سفید امضا و مجازات آن

چک سفید امضا چیست و در قانون ایران چه شرایطی دارد

چک به عنوان یکی از سند تجاری مهم در بسیاری از جوامع امروز مورد استفاده قرار میگیرد و طبیعتا در هر جامعه بنا به نیاز ها و حتی تاثیر گذاری دین و فرهنگ و مذهب ممکن است قواعد متفاوتی برای آن وضع شده باشد برای آن که بدانیم چک سفید امضاء چیست و در قانون […]

جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن

جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن

هر جامعه علاوه بر برقرار نظم ممکن است یکسری قوانینی را وضع کند که این قوانین تاثیر زیادی در تنظیم روابط افراد با یکدیگر دارند. این قوانین در حوزه‌های مختلفی تدوین می‌شوند. برخی از این قوانین به صورت اجباری برای قشر خاصی از جامعه طراحی می‌شوند که عدم توجه به آن‌ها محرومیت‌های زیادی را برای […]