مقایسه قانون اساسی ایران و آمریکا

مقایسه قانون اساسی ایران و آمریکا

اساسا محتوای اصلی قانون اساسی کشور ها، تعیین نوع رژیم سیاسی و نحوه تفکیک قوا و اختیارات هر قوه، نحوه انجام انتخابات می باشد. قانون اساسی آمریکا نیز که در هفت بخش تدوین شده است و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربردارنده این نکات می باشند. لذا از حیث مقایسه نیز میبایست این دو […]

حق ملاقات فرزند بعد از طلاق

حق ملاقات فرزند بعد از طلاق

نگهداری، تربیت و تأمین معاش فرزندان از جمله تکالیف پدر و مادر محسوب می شود و بخشی از آن بر عهده پدر به عنوان رئیس خانواده و بخش دیگر آن بر عهده مادر می باشد که در جهت رشد و تعالی خانواده و فرزندان در کنار یکدیگر قرار دارند. اما ممکن است پدیده حقوقی – […]