شرح ماده ۱۴ قانون صدور چک

شرح ماده ۱۴ قانون صدور چک

طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲؛ صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا چک جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس […]

ظهر نویسی چک

ظهرنویسی چیست و چه شرایطی دارد؟

«ظهر نویسی» درباب اسناد تجاری به کار می رود و شاید بارها به گوشتان خورده باشد. در این مطلب قصد داریم معنا و شرایط ظهر نویسی و مقررات آن را بیان کنیم. ظهر نویسی در لغت یعنی پشت نویسی کردن که در قانون و عملاً با اهداف گوناگونی صورت می گیرد: وکالت، انتقال و نیز […]