نحوه تنظیم شکوائیه فروش مال غیر و نمونه شکوائیه

نحوه تنظیم شکوایه فروش مال غیر و نمونه شکوائیه

یکی از دغدغه های اصلی اکثر خریداران املاک قبل از معامله جدای از خرید به قیمت مناسب، اوصاف و ویژگی های ملک، اطلاع و یقین به این موضوع که ملک مورد نظر آنها از کسی خریداری شود، که مالک آن باشد. امروزه متاسفانه یکی از جرائمی که به علت عدم آگاهی و حساسیت خریداران در […]