تنظیم قرارداد کاری (کلیدی ترین نکات برای تنظیم قرارداد کاری)

نحوه تنظیم قرارداد کاری

بسیاری از کارمندان و کارگران دغدغه امضای قراردادی شفاف، محکم و روشن با کارفرمای خود را دارند. به دلیل این که بسیاری از کارفرمایان از عدم آگاهی کارگر و کارمند خود از اصول قانون کار و حق قانونی خود، سو استفاده کرده و قراردادهای کاری را طوری تنظیم می‌کنند که به نفع کارمند یا کارگر […]

فارکس چیست؛ ممنوعیت فارکس در قانون ایران

فارکس چیست و آیا در ایران قانونی است؟

ذات انسان از گذشته های دور میل به اندوختن و انبار کردن دارد؛ ممکن است این انبار کردن شامل آذوقه و مایحتاج زندگی در روزهای سخت باشد یا پس انداز کردن پول در بالشت باشد، یا دفن کردن طلا و جواهرات در زمین یا تپه باشد، یا پس انداز کردن در بانک باشد، یا خرید […]

سخنگوی قوه قضاییه کیست و وظایف او

سخنگوی قوه قضاییه کیست و وظایف آن

بسیاری از امور مهم و ضروری در کشور وجود دارند که مستلزم این موضوع هستند که در خصوص اقدامات و اعمال صورت گرفته، یا در مواقع ضروری هشدارها و اخطار هایی که به جهت آگاهی و اطلاع رسانی های لازم به جامعه صورت گیرد تا از گمانه زنی ها، شایعه ها و انتشار اخبار کذب […]