فرم لیست اموال منقول و غیر منقول

فرم لیست اموال منقول و غیر منقول

زمانی که در عرف و جامعه صحبت از مال می شود؛ افراد، شی قابل لمس و اشاره ای را تصور می کنند. در حقوق اموال تقسیم بندی هایی مختلفی دارد که یکی از این تقسیم بندی ها مال منقول و مال غیر منقول است. تشخیص مال منقول از مال غیر منقول از جهت تشخیص دادگاه […]

گواهی عدم خلافی ساختمان چیست؟

گواهی عدم خلافی ساختمان چیست؟

گواهی عدم خلاف ساختمان، مجوزی است که نشان می‌دهد هنوز عملیات اجرایی یک ساختمان به اتمام نرسیده است. گواهی عدم خلاف، معمولا طبق درخواست مالک جهت استفاده از تسهیلات بانکی یا انجام معامله دریافت می‌شود. اگر مالک، تقاضای صدور عدم خلافی ساختمان را از شهرداری داشته باشد، با رعایت تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تا […]