وکیل متخصص خلع ید در تهران

وکیل متخصص خلع ید در تهران

درصد پیروزی در هر پرونده ای بستگی به رعایت کردن ضروریات و الزامات آن دعوا دارد. این الزامات شامل: طریقه صحیح طرح دعوا. تنظیم دادخواست و شکوائیه. چگونگی ارائه دفاعیات. پرهیز از بیان مطالب غیر ضروری. تلاش در جهت اقناع مرجع قضایی و اثبات ادعا. تشریح صحیح واقعه در قالب لایحه. مورد توجه قرار دادن […]

الزام به تنظیم سند از جمله دعاوی مالی است یا غیر مالی؟

الزام به تنظیم سند از جمله دعاوی مالی است یا غیرمالی؟

انتقال مالکیت یک ملک توسط دو نوع سند صورت می پذیرد. سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. سند عادی: به غیر از شرایط لازم مطروحه در […]

الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان + نمونه دادخواست

الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و نمونه دادخواست

بخش عمده ای از تعهدات و روابط حقوقی که بین افراد به وقوع می پیوندد مربوط به معاملات املاک است. که به تبع آن بخش قابل توجهی از دعاوی موجود در دادگستری را هم این امر به خود اختصاص داده است. در این نوشتار قصد داریم به یکی از آثار انعقاد قرارداد مربوط به معاملات […]