تخلیه ملک از طریق اجرای ثبت

تخلیه ملک از طریق اجرای ثبت

امروزه بخش قابل توجهی از مردم در شهرهای بزرگ و کوچک با مشکلات مستاجری دست و پنجه نرم می کنند و صاحب خانه ها نیز از این مشکلات مستثنی نیستند. گاهی مستاجر بعد از اتمام قرارداد ملک را بنا بر دلایلی مثل کم بودن پولش برای گرفتن خانه دیگر، تورم بیش از حد بازار مسکن […]

تفاوت سرقفلی با مالکیت

تفاوت سرقفلی با مالکیت

سرقفلی را به زبان ساده می توان اینگونه تعریف کرد که حق سرقفلی حقی است که مستاجر به واسطه این که ملک تجاری مورد نظر را به شهرت و اسم و رسم رسانده نسبت به بقیه نق تقدم دارد یا به نوعی حقی است یا امتیازی است که مستاجر در محل تجاری دارد که به […]