نحوه ممنوع­ الخروجی به جهت چک برگشتی

نحوه ممنوع­ الخروجی به جهت چک برگشتی

چک یک سند تجاری است که قانونگذار آن را جزء اسناد عادی دانسته؛ ولی از آن حمایت کرده و به آن اعتبار بخشیده است تا روابط تجاری بین افراد در جامعه به شکل راحت ­تر و سریع ‌تر انجام گیرد. زیرا سند تجاری یک وسیله پرداخت آسان‌ تر با ضمانت اجراهای محکم تر قانونی می ­باشد. […]