شرایط پرداخت مهریه درصورت عدم تمکین

شرایط پرداخت مهریه درصورت عدم تمکین

در خصوص مهریه امروزه نظرات ضد و نقیض و بحث برانگیزی در جامعه به وجود آمده است تا جایی که مجلس شورای اسلامی را به بازنگری در این رابطه واداشته است. موافقان مهریه بیان داشته اند که؛ مهریه یک نوع پشتوانه و حمایت مالی در زندگی مشترک برای خانم محسوب می شود و از آن […]