وکیل زمین کشاورزی / وکیل امور اراضی

وکیل زمین کشاورزی/وکیل امور اراضی

در دعاوی که درباره اراضی طرح می شود و به وجود می آید و اختلافات نشات گرفته از این دعاوی به دلیل اینکه این مقررات بسیار پیچیده است و حتی خود کسانی که وکیل هستند لزوما به این قوانین تسلط ندارند لذا در این زمینه وکلای اندکی وجود دارد که به صورت تخصصی وکالت می […]

تابعیت ایرانی – شرایط و روش های اخذ تابعیت ایران در سال ۲۰۲۱

شرایط و روش های اخذ تابعیت ایران

برای گرفتن تابعیت ایرانی شرایطی لازم است، این که چه کسانی می توانند تابعیت بگیرند، تابعیت هر شخص تحت چه شرایطی ممکن است به او داده شود و چنین خواسته ای در چه مرجعی قابل رسیدگی است را بررسی خواهیم کرد. مورد جدیدی که به تازگی در مجلس به تصویب رسید و به صورت قانون […]