چک گمشده –تکلیف چک گمشده

چک گمشده

چکی که تکمیل شود ممکن است در حالتی به سرقت رود یا اینکه گم و مفقود شود در این صورت اگر چک به دست نااهل بیفتد ممکن است از آن سوء استفاده کند و مشکلاتی را برای صاحب چک ایجاد کند. از طرفی دیگر چک، نوعی پول نقد محسوب می شود پس گم شدن آن […]