بهترین وکیل قرارداد و دعاوی مشارکت در ساخت در تهران

وکیل مشارکت در ساخت

همواره از ادوار و سالیان گذشته تا به امروز مزایا و امتیازات های مختلفی از سوی شهرداری برای مالکین املاک دارای بافت فرسوده به جهت ترمیم و ساخت بنای جدید قائل شده اند. اما موضوعی که اغلب این مالکین با آن مواجه هستند عدم سرمایه کافی برای احداث بنای جدید، و البته نبود تخصص و […]

خیانت در امانت در قانون تجارت

خیانت در امانت در قانون تجارت

با گسترش روابط حقوقی میان افراد امروزه دیگر امانت محدود به یک سری عقودی که در قانون مدنی آمده است نمی شود بلکه در قانون تجارت هم روابطی وجود دارد که سبب سپردن مال و یا اختیار مال و (شاید عواملی دیگر که مربوط به معامله مال می باشد) به نماینده است که اگر تحت قواعدی […]