آیا حق کسب و پیشه به ارث می رسد؟

آیا حق کسب و پیشه به ارث می رسد

حق کسب و پیشه و تجارت با حق سرقفلی نهادی هایی هستند وابسته به موجر و مستاجر و قرارداد اجاره، حق کسب و پیشه حقی است که برای مستاجر در راستای زحماتی که در ملک تجاری، برای او به وجود می آید. با این توضیح که در حق کسب و پیشه مستاجر به واسطه فعالیت خود […]

طلاق عاطفی در ایران واسلام + نحوه درمان آن

طلاق عاطفی چیست

در زندگی امروزه زنان و مردان به علت های گوناگونی ممکن است از هم طلاق بگیرند ولی یک نوع طلاقی وجود دارد که نگارنده به آن، طلاق بدون ثبت یا طلاق بدون مراجعه به دادگاه خانواده می گوید. زن و شوهر از یکدیگر در زندگی زده شده و روی به روابط خارج از خانه می […]