قبل از بستن قرارداد متن زیر را بخوانید

قبل از بستن قرارداد متن زیر را بخوانید

قرارداد به توافق دو یا چند نفر حاصل می شود و این توافق آثار حقوقی در بر دارد که یکی از طرفین را متعهد در برابر دیگری می کند. در واقع هر دو طرف در مقابل هم تعهداتی را بر عهده خواهند گرفت‌. به عبارت دیگر از راه های تملک و مالکیت همین بستن قرارداد […]

طریقه و نحوه ی مطالبه ی سفته

طریقه و نحوه ی مطالبه ی سفته

نقش اسناد تجاری در قانون و عرف تجاری ما امری غیر قابل انکار می باشد، چراکه قانون گذار در خصوص اسناد تجاری، مزایا و امتیازهای قانونی مختلفی را به وجود آورده است. در قانون تجارت ما اسناد تجاری شامل برات، سفته، چک و… می شود که در حال حاضر چک و سفته از مهم ترین […]