وضعیت خاص طلق چیست؟ (وضعیت خاص طلق در زمین و آپارتمان)

وضعیت خاص طلق چیست؟

طلق یعنی چه:طِلق با کسره طاء در لغت به معنای حلال است. همچنین معنای روا، خالص و چیزی که کس دیگر در آن شریک نباشد را نیز میدهد. نکته این که این ریشه به معنای رهایی و رها شدن هم به کار می رود همانطور که واژه طلاق از آن استفاده می شود. ملک طلق […]

وصول مهریه از طریق اداره ثبت و دادگاه – وصول مهریه چقدر زمان می برد و شرایط وصول انواع مهریه

وصول مهریه از طریق اداره ثبت و دادگاه

مهریه دینی است که مرد نسبت به زوجه خود دارد. از مزایای مهریه این است که از دو جهت قابل مطالبه می باشد. هم از طریق دادگستری و هم از طریق اجرای ثبت اسناد. گرفتن مهریه توسط زن ربطی به جدایی یا زندگی مشترک ندارد و اگر هم بحث جدایی نباشد؛ زن می تواند مهریه […]