اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لزوم احترام به کرامت انسانی در واقع یک اصل مهم در جامعه می باشد. لذا با توجه به اهمیت کرامت انسانی، این اصل در نظام عدالت کیفری کشور جز اهداف ویژه ی قانون به حساب می آید. در قانون نیز بنابر رعایت عدالت و انصاف، متهم نیز از حقوقی برخوردار است که همه موظف اند […]

ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست؟

ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست

ماده ی ۱۲۹ قانون تجارت جز موادی از قانون است که جدای از کاربرد آن دارای نکاتی است. در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می‌ شود؛ درخواستی که علی‌ السویه مطرح می‌ شود تا سهامدارانی که […]