نوشتن اظهارنامه توسط وکیل + هزینه آن

مشاوره حقوقی

یکی از موارد و مفاهیمی که در اختلافات حقوقی پیش می آید بحث مطالبه حقوق به صورت قانونی است که یکی از راه های آن ارسال اظهارنامه از طرف شما به طرف مقابل شما است. در واقع اظهارنامه مطالبه قانون و رسمی تر مطالبات از طرف مقابل است که با مفاهیم دیگر مثل لایحه و […]