[gravityform id="7" title="true" description="true"]
  • شما باید در زمان ثبت درخواست خود، تمام موارد مهم و اصلی را به‌صورت واضح و شفاف قید کنید.
  • اگر شما سؤالی درمورد مسائلی حقوقی و ملکی دارید آن را از قبل یادداشت کنید تا در وقت مشاوره تلفنی فراموش نکنید.
  • پرونده شما قبل از رسیدن وقت مشاوره توسط وکلای متخصص بررسی خواهد شد و به فرد کاملاً آگاه و باتجربه ارجاع داده می‌شود. این‌طور نیست که وکلا در حوزه‌های غیرتخصصی خود ورود کنند.
سالن-گروه-وکلای-سنا
بهترین وکیل سرقفلی در حقوق ایران

یک وکیل آگاه و متخصص به‌خوبی می‌تواند پرونده شما را تحلیل و بررسی کند و در مدت‌زمان کوتاهی از بهترین مسیر آن را به سرانجام برساند. آیا به نظر شما به فرد معمولی که به فعالیت‌های متفرقه مشغول بوده می‌تواند چنین نتیجه‌ای کسب کند؟ قطعاً خیر. شما هم شاید تا قبل از این تصور می‌کردید که با مطالعه چند وبگاه حقوقی و تحقیق می‌توانید به‌تنهایی از پس حل پرونده‌تان بربیایید. اما حقیقت چیز دیگری است!