متفرقه

ماده ۱۰۰ شهرداری چیست – صفر تا صد کمیسیون ماده صد شهرداری
متفرقه

ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ موردی است که احتمالا در رسانه ها به گوشتان خورده باشد. اگر هم درگیر خرید و فروش

نسخ قانون چیست
متفرقه

نسخ قانون چیست؟

نسخ قانون به زبان ساده به این معناست که قانونی که وضع شده اعتبار آن با وضع یک قانون دیگر

حق الوکاله وکیل
متفرقه

حق الوکاله وکیل

حق الوکاله یا هزینه وکالت همان مبلغی است که وکیل برای بررسی و پیگیری پرونده و دفاع از شما (موکل)

فرار از صحنه تصادف
متفرقه

فرار از صحنه تصادف

فرار از واقعیت در هیچ موضوعی راه حل خوب و منطقی ای نیست؛ به خصوص در مورد تصادفات رانندگی که