ابطال دادخواست چیست(قرار ابطال دادخواست)

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

یکی از قرارهای قاطع دعوا، «قرار ابطال دادخواست» می­باشد که قانون­گذار به‌عنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید انجام دهد، قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه اقداماتی از طرف خواهان، جهت حکم لازم باشد و خواهان از انجام آن عدول نماید، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

وکیل پایه یک دادگستریابطال دادخواست طلاق

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق

پرسش: اگر دادگاه خانواده به‌جای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حق‌الزحمه را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق‌الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟

چگونگی پرداخت حق‌الزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ماده ۱ آیین‌نامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا تسری مفاد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.

توضیح مؤلفان: طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق مذکور در این نظریه به‌جز بند «ب» تبصره (۶) و قانون تفسیر تبصره‌های (۳) و (۶) قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳- فسخ شده است.

فسخ قرارداد,ابطال دادخواست

استفاده از وکالت‌نامه پرونده منتهی به ابطال دادخواست

پرسش: در مواردی که دادخواست مطروحه وکیل ابطال می‌گردد و او ناگزیر است دادخواست خود را تجدید کند آیا جایز است که وکیل مزبور برای پرهیز از ابطال تمبر مالیاتی اضافی و پرداخت مجدد سهم تعاون از وکالت‌نامه پرونده منتهی به قرار ابطال در پرونده مطروحه جدید استفاده کند؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۵۰ به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

به‌موجب بند الف ماده ۷۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۴۶ و مقررات راجع به پرداخت سهم تعاون وکلا ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم تعاون وکلای دادگستری برای هر مرحله رسیدگی از دعوا به مأخذ مقرر در قانون به عمل می‌آید و چون بعد از ابطال دادخواست در مرحله نخستین- تجدید دادخواست جز در مواردی که قانون استثناء کرده جایز است بنابراین اگر در مرحله نخستین قرار ابطال دادخواستی که وکیل دادگستری تقدیم داشته صادر شود چون در مرحله نخستین به دعوا رسیدگی نشده وکیل مزبور می‌تواند در حدود مقررات با همان وکالت‌نامه خود بدون ابطال تمبر مالیات و سهم تعاون دادخواست مجدد بدهد و تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون مالیات بر درآمد سال ۴۶ هم مفید این معنی است.

 دادخواست ابطال وکالت کاری

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
 خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره …. دفترخانه …. و نیز سند انتقال شماره …. دفترخانه …. به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ۱- وکالت‌نامه ۲- مبایعه‌نامه تنظیمی. ۳- شهادت شهود
ریاست محترم مجتمع قضائی…

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اینجانب با تنظیم وکالت‌نامه فوق‌الاشعار به خوانده/ خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره …./ …. بخش …. اعطای وکالت بلا عزل نموده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با تنظیم مبایعه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و با اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال خسارات زیادی را به اینجانب وارد کرده‌اند؛ فلذا صدور حکم به ابطال وکالت‌نامه شماره …. دفترخانه …. و نیز سند انتقال قطعی معامله تنظیمی در دفترخانه …. به استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء- مهر- انگشت

 

نمونه دادخواست ابطال وکالت نامه بلاعزل

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند وکالت بلاعزل به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ قرارداد مشارکت ۲٫ وکالت‌نامه بلاعزل ۳٫ دادنامه فسخ ۴٫ اظهارنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل اینجانب در مورخ…… به خاطر انجام کار مشارکت و ساخت و ساز با خوانده پرونده به ایشان در خصوص نقل و انتقال سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی …… فرعی ……از اصلی…… واقع در نشانی……………………… وکالت بلاعزل اعطاء نموده‌اند که همزمان با انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و به اتمام رساندن پروژه ساخت مجتمع آپارتمانی اقدام به انتقال سه دانگ سهم خود نماید. در ضمن در وکالت‌نامه اختیارات لازم در خصوص اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و دیون دولتی و اقدامات اداری و شهرداری مربوط به تمام واحدها به ایشان داده شده است.

۲٫ متأسفانه خوانده به هیچ‌یک از تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و ساخت عمل ننموده و با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر انجام تعهد و حتی ارسال اظهارنامه به شماره………… از انجام تعهد شانه خالی می‌کند نظر به اینکه اعطاء وکالت‌نامه در جهت انجام تعهد و انتقال سهم ایشان در صورت انجام تعهد و به اتمام رساندن پروژه ساخت بوده و هیچ یک از آن‌ها صورت نپذیرفته، بلکه بلعکس مطابق دادنامه شماره…….. دادگاه حکم بر فسخ قرارداد مشارکت داده است و صرفاً وکالت‌نامه به خاطر شرط عدم عزل باقی مانده است که ممکن است وکیل از آن سوء استفاده نماید؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال وکالت نامه و جبران تمام خسارات مربوطه از جمله هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 دادخواست ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ اجاره نامه ۲٫ اظهارنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل به موجب اجاره نامه رسمی شماره……مورخ…… یکی از املاک با ارزش خود را واقع در پلاک ثبتی ……فرعی ……از اصلی……به نشانی……………………… را به خوانده به صورت نامحدود و بدون قید مدت در دفترخانه رسمی …… اجاره داده است.

۲٫ نظر به اینکه مطابق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قید مدت در قراردادهای اجاره از شروط اساسی این قراردادها محسوب می شود در حالی که در این قرارداد اجاره این موضوع رعایت نشده است تقاضای ابطال سند رسمی اجاره مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع ابطال‌عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدر دستور توقیف عملیات اجرایی
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱٫ قرارداد مورخ…………..، ۲٫ دلیل پرداخت ثمن ۳٫ گواهی دفترخانه ۴٫ استعلام ثبتی ۵٫ اجراییه شماره…………….صادره از شعبه………….. اداره اجرایی ثبت……………….
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب‌ به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …………… دانگ………….  باب آپارتمان/ خانه جزء پلاک ثبتی………/ ……….. بخش………….. را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به مبلغ …………….. ریال از بهای آن نیز پرداخت شده است. نظر به اینکه علی‌رغم ایفاد تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده ردیف ۱ از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده است فلذا اولاً: پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و ثانیاً: حکم به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه با وجود تحقق عقد بیع فی‌مابین اینجانب و خوانده ردیف اول، متأسفانه خوانده ردیف دوم در قبال طلب خود از خوانده ردیف اول مبادرت به تعقیب و پیگیری عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعای اینجانب نموده است. ابتدائاً صدور دستور توقیف فوری عملیات اجرایی به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ و نهایتاً حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع کلاسه اجرای شماره………….. اداره اجرای ثبت………….. نیز درخواست می‌گردد. 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید