فروش سرقفلی بدون اجازه مالک

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

فروش محل سرقفلی و یا انتقال محل تجاری سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال۵۶ برخلاف قانون بوده.

به این صورت که مستاجر نمی تواند محل سرقفلی را به دیگری انتقال دهد چون دراین صورت موجر و یا مالک می تواند از دادگاه حکم تخلیه مستاجر را بگیرد ولی در مقابل تخلیه اید.

نصف مبلغ سرقفلی باید به مستاجر پرداخت کنند که در قالب حق و کسب و پیشه خواهد بود ولی در قانون موجر و مستاجر  سال ۷۶ مستاجر حق انتقال به غیر دارد .

ولی اگر در قرارداد اجاره اجازه انتقال به دیگری از مستاجر سلب شده باشد نمی تواند به دیگری محل تجاری را انتقال دهد.با توجه به تخصصی بودن موضوع قبل اقدام به از طریق قانونی حتما بایستی با وکیل متخصص سرقفلی کمک بگیرید برای اینکار کافیست با شماره فوق تماس بگیرید ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸

وکیل پایه یک دادگستریفروش محل سرقفلی بدون اجازه مالک

 فروش سرقفلی بدون اجازه مالک بر اساس ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مستاجر حق ندارد محل تجاری را به شخص دیگری بفروشد و یا اینکه اجاره دهد در واقع حق انتقال به غیر ندارد.

ولی برای اینکه بتواند محل تجاری را به دیگری منتقل کند در این موارد باید نصف حق و کسب و پیشه دریافت بکند.

و یا اینکه اگر می خواهد تخلیه کند مالک و یا موجر باید کل حق کسب و پیشه را به مستاجر پرداخت کند و اگر این کار را نکند مستاجر می تواند از طریق دادگاه دادخواستی به طرفیت موجر و یا مالک بدهد.

به این شرح که دادگاه مالک و یا موجر را ملزم کند تا به مستاجر اجازه دهد تا مستاجر محل تجاری را به دیگری منتقل نماید.

ولی بر اساس قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ مستاجر اصولا حق انتقال به غیر دارد مگر اینکه در قرارداد اجاره حق انتقال یا فروش محل سرقفلی از مستاجر ساقط شده باشد.

ولی در مواردی نیز در قانون سال ۷۶ نیز بسته به نظر دادگاه نیز می توان از دادگاه اجازه گرفت تا بدون اجازه مالک اقدام به فروش و یا انتقال محل سرقفلی کرد ولی در کل بر اساس قانون سال ۷۶ مستاجر می تواند به دیگری محل را انتقال دهد مگر اینکه این اجازه از مستاجر سلب شده باشد.

وکیل پایه یک دادگستریاجاره ملک سرقفلی بدون اجازه مالک

اجاره ملک بدون اذن و اجازه مالک همان انتقال محل سرقفلی به شخص دیگری است و این  زمانی است که اگر قرارداد اجاره مربوط زمان و سال ۵۶ باشد در این صورت مستاجر نمی تواند بدون اجازه مالک محل سرقفلی را به دیگری اجاره دهد.

مگر مالک به این انتقال راضی باشد وگرنه باید برای اینکه مستاجر محل تجاری را تخلیه کند باید حق کسب و پیشه را به مستاجر به نرخ روز پرداخت نماید.

در غیر این صورت باید از طریق دادگاه اجازه انتقال به غیر دریافت کند ولی اگر قرارداد اجاره مربوط به سال ۷۶ باشد.

در این نوع قرارداد اصولا مستاجر حق اجاره به غیر دارد مگر در قرارداد اجاره به دیگری از مستاجر سلب شده باشد.

ولی اگر قرارداد اجاره برای محل غیر تجاری باشد براساس قانون مدنی مستاجر حق اجاره به دیگری ندارد مگر در قرارداد چنین اجازه ای به این مستاجر داده شده باشد.

راه های انتقال سرقفلی

برای انتقال محل سرقفلی سه روش وجود دارد

الف) انتقال اختیاری محل اجاره به این صورت که مستاجر محل تجاری اگر اجازه انتقال به دیگری داشته  می تواند به موجب سند اجاره عادی یا رسمی در اجاره نامه سال ۷۶ و اگر قرارداد اجاره مربوط به سال ۵۶ باشد با سند رسمی می تواند محل تجاری را به دیگری منتقل نماید.

ب) انتقال قهری است به این صورت که اگر مستاجر محل سرقفلی فوت کندو محل سرقفلی به ورثه اش منتقل شود که این روش بدون اراده مستاجر می باشد.

ج) انتقال به وسیله دادگاه می باشد که این روش در قانون سال ۵۶ مطرح شده است که در ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ مطرح شده است.

که اگر مالک به مستاجر اجازه انتقال به غیر ندهد و حتی نخواهد سرقفلی به مستاجر پرداخت نماید در این موارد مستاجر از طریق دادگاه اجازه میگیرد که محل تجارتی را به دیگری منتقل نماید.

عدم قید حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه

در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر وجود نداشته است. نظر به اینکه بر خلاف قانون مدنی صراحت ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اصل بر غیر قابل انتقال بودن منافع می‌باشد.

انتقال منافع برای مستأجر در صورتی صحیح خواهد بود که این حق به صراحت در متن اجاره‌نامه برای وی وجود داشته باشد درصورت عدم قید حق انتقال در اجاره‌نامه چنان است که گویا حق انتقال به غیر سلب شده است.

تحقق غیر قانونی انتقال به غیر

بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در این خصوص اشعار می‌دارد:

«در مواردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند.

بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم نماید.»

همان گونه که از این بند برمی‌آید انتقال به تنظیم سند عادی یا رسمی محدود نمی‌شود از این رو تحقق انتقال، موجد حق تخلیه به دو طریق امکان‌پذیر است.

انتقال سرقفلی به ورثه

یکی از مواردی که در آنها انتقال یا فروش تخلف محسوب نمی‌شود انتقال ورثه به ورثه است بدین صورت که ورثه می توانند سهام خود را به هم دیگر منتقل نمایند.

و در دفترخانه اسناد رسمی صلح سرقفلی و حق کسب پیشه به نام هم تنظیم کنند در صورت نیاز به اخذ رضایت مالک یا پرداخت حق مالکانه نیست چون ورثه نسبت به هم غیر محسوب نمی شوند.

دومین موردی که نیاز به اخذ رضایت مالک یا پرداخت حق مالکانه نیست مربوط به انتقال شریک به شریک است چرا که هم مانند ورثه به ورثه مشمول شرکا نسبت به هم غیر محسوب نمی شوند لذا می توانند.

بدون رضایت مالک ملک سرقفلی خود را به هم دیگر منتقل و سند رسمی سرقفلی بنام هم تنظیم نمایند.

سومین موردی که نیاز به اخذ رضایت مالک یا پرداخت حق مالکانه نیست انتقال سرقفلی به ورثه درجه یک است.

یعنی به فرزندان البته با شرایط خاصی که در قانون آمده در این خصوص نیز پدر یا مادر می‌تواند سهم سرقفلی خود را به فرزندان خود منتقل نمایند بدون اینکه مالک بتواند از این باب حق مالکانه داشته باشد یا بتواند مدعی شکایت باشد.

در موارد مذکور همانطور که گفتیم انتقال در هر قالب حقوقی اعم از فروش یا اجاره یا صلح انتقال به غیر محسوب نشده و نیازی به اخذ رضایت یا تنفیذ مالک نیست و مالک حق مالکانه در این خصوص ندارد.

انتقال سرقفلی

انتقال سرقفلی به غیر با اجازه دادگاه

اما در سایر موارد شما نمیتوانید سرقفلی را به ثالث یا غیر منتقل نماید مگر در قرارداد اولیه این حق به شما داده شده باشد یا اینکه

شما بر اساس ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ از دادگاه تقاضای تجویز انتقال منافع به عبارت دیگر مجوز انتقال دریافت نمایید.

البته مجوز انتقال از دادگاه مهلت ۶ ماهه دارد و بدون نیاز به پرداخت وجه به مالک شما می‌توانید حق سرقفلی خود را به ثالث منتقل کنید و بعد از انتقال توسط اجرای احکام دادگاه به نام ثالث یا خریدا سند رسمی صلح سرقفلی تنظیم می شود.

انتقال سرقفلی بدون سند رسمی

اگر قرارداد اجاره محل سرقفلی بر اساس قانون سال ۵۶ باشد در این صورت باید این انتقال از طریق سند رسمی باشد ولی اگر انتقال محل سرقفلی بر اساس قانون سال ۷۶ باشد هم به موجب سند رسمی و هم به عنوان سند عادی قابل نتقل و انتقال می باشد.

همچنین بر اساس قانون سرقفلی سال ۷۶ مستاجر می تواند درصدی از مبلغ سرقفلی را به عنوان حق مالکانه به مالک بدهد تا مالک اجازه انتقال به غیر را به مستاجر بدهد.

وکیل پایه یک دادگستریمشاوره با وکیل سرقفلی

برای مشاوره با وکلای متخصص سرقفلی کافیست از طریق شماره تماس زیر در کوتاهترین زمان ممکن با وکیل متخصص سرقفلی که زیر نظر گروه وکلای سنا هستند مشاوره تلفنی داشته باشید.

و یا اینکه حضوری در دفتر وکیل اقدام به مشاوره و یا اینکه پرونده خود را با سنجش وکیل به وکیل متخصص بسپارید.

چون سرقفلی جز قوانینی هست که در قانون مواد قانونی کمتری دارد و وکیلی موفق خواهد بود که از تجربه کافی در این خصوص برخوردار باشد جهت مشاوره با شماره۰۲۱-۸۸۱۴۰۸۰۸ تماس حاصل فرمایید.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید