تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه

پرسش: مستأجر یک باب مغازه که تابع قانون سال ۱۳۵۶ بوده فوت نموده و دارای چندین نفر ورثه بوده است، احد از وراث مدتی بعد از فوت پدر، مغازه را به غیر انتقال داده است، موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعاً اظهار داشته‌اند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آن‌ها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته‌اند، تکلیف دادگاه در قبال دعوی تخلیه چیست؟

در مورد محل‌های کسب و پیشه، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب شده و مستأجر بدون رضای مالک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد. در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بنماید و دادگاه انتقال مورد اجاره به غیر را احراز کند با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد. عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد اجاره به غیر تأثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال‌دهنده ندارد

 

تماس-با-گروه-وکلای-سنا

درخواست تخلیه مستأجر سابق از مستأجر ثالث پس از انقضای مدت اجاره

پرسش: مستأجر یک باب مغازه، مورد اجاره با اجازه مالک به شخص ثالثی اجاره داده است. مدت اجاره منقضی گردیده و مستأجر علیه منتقل‌الیه دادخواست تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی مطرح کرده است، آیا دادگاه می‌تواند به درخواست ایشان ترتیب اثر داده و در صورت احراز نیاز شخصی، حکم بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر صادر نماید؟

با انتقال مورد اجاره از ناحیه مستأجر به شخص ثالث با موافقت مالک، روابط استیجاری بین مستأجر و مالک قطع و رابطه استیجاری بین منتقل‌الیه (مستأجر جدید) با مالک برقرار می‌شود.

لذا بعد از انقضای مدت، مستأجر سابق رابطه‌ای با مستأجر لاحق ندارد تا بتواند علیه او دادخواست تخلیه مطرح سازد؛

به عبارت دیگر، مستأجر سابق ذی‌نفع در طرح چنین دعوایی نیست.

 

صدور حکم تخلیه با تغییر شغل موقت و برای مدت کوتاه

پرسش: محلی را برای کسب و پیشه به مستأجر به‌منظور اشتغال به شغل معینی اجاره داده‌اند، مستأجر بعد از مدتی، قسمتی از مورد اجاره را به‌منظور اشتغال به کسب دیگری اختصاص داده و در اختیار شخص ثالثی گذاشته است، چند ماه بعد، مستأجر مورد اجاره را از شخص مذکور باز پس گرفته و به شغل اولیه خود برگردانده است. آیا تغییر شغل موقت و برای مدت کوتاه و فقط نسبت به یک قسمت از مورد اجاره تخلف مستأجر محسوب می‌شود و موجب صدور حکم تخلیه است یا خیر؟

طبق مقررات بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تغییر شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب صدور حکم تخلیه است، مگر اینکه شغل جدید مشابه شغل قبلی باشد و تشخیص آن نیز به عهده دادگاه است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید