تعلیق مجازات کلاهبرداری در قانون جدید

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

کلاهبرداری در قانون، جرمی است که در آن، فرد با عملیات متقلبانه وجه و مالی را از طرف دیگر دریافت می کند. با تکیه بر این مورد که این دریافت کردن و اخذ و گرفتن مال در اثر اغفال پیش آمده باشد.

به عبارتی عملیات متقلبانه باید به گونه ای باشد که فرد در اثر این عملیات فریب و حیله اغفال شده باشد.

در اینجاست که که فرق کلاهبرداری با سرقت مشخص می شود چون در سرقت مالک و صاحب مال بدون آنکه خبر دار بشود مالش برده می شود.

اما در کلاهبرداری فرد در اثر گول خوردن خودش مالش را به دیگری می سپارد.

بعد از تعریفی مختصر از کلاهبرداری باید گفت که در قانون مجازات اسلامی نهاد های ارفاقی وجود دارند که سعی دارند مجازات و حکم فرد مجرم را به گونه ای سبک تر کنند و از سنگینی آن بکاهند با این توضیح که نهاد های ارفاقی قانون مجازات اسلامی امید دارد که با این ارفاق ها مجرم را اصلاح کند و به جامعه برگرداند.

برای مثال نهاد تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و موارد دیگر همگی نهاد هایی هستند که در پی آن هستند که فرد مجرم مجازات نشود که مبادا این مجازات اثرات بدی روی وی داشته باشد.

در اینجا قصد داریم از تعلیق اجرای مجازات در باره جرم کلاهبرداری سخن به میان آوریم و اینکه اشاره کنیم کرد که جرم کلاهبرداری قابلیت این را دارد که اجرای مجازات آن تعلیق بشود.

باقی موارد نهاد های ارفاقی در باره کلاهبرداری را در فرصت دیگر بررسی خواهیم کرد.

مجازات جرم کلاهبرداری در قانون جدید

جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم انگاری شده است، طبق این قانون مجازات جرم کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال خواهد بود و اگر کلاهبرداری مشدده باشد یعنی برای مثال از طریق رسانه های جمعی انجام شده باشد مجازات آن حبس ۲ تا ۱۰ سال خواهد بود.

جرم کلاهبرداریاما این مجازات طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری سال ۹۹ دستخوش تغییر شده در چند حالت مختلف که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

طبق ماده اصلاحی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی:

جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری اگر مبلغ مورد کلاهبرداری از حد نصاب ماده ۳۶ این قانون یعنی ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نباشد قابل گذشت است و در غیر این صورت غیر قابل گذشت خواهد بود.

پس تا اینجا دانستیم که کلاهبرداری ممکن است در یک حالت قابل گذشت باشد و در حالتی دیگر غیر قابل گذشت، اگر تا ۱۰۰ میلیون کلاهبرداری شده باشد قابل گذشت خواهد بود، در غیر این صورت یعنی اگر مبلغ مورد کلاهبرداری یا ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد غیر قابل گذشت خواهد بود.

حال که دانستیم جرم کلاهبرداری کجا ها قابل گذشت است و کجا ها غیر قابل گذشت، باید گفت تبصره ماده ۱۰۴ اصلاح شده قانون مجازات مقرر کرده است که اگر جرمی قابل گذشت باشد و مجازات حبس آن درجه ۴ تا ۸ باشد یعنی حبس هایی که ۱۰ سال و کمتر از ۱۰ سال باشند مجازات حبس آن جرم به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

پس اگر شخص کلاهبردار مالی را که از این طریق گرفته ۱۰۰ میلیون تومان و یا کمتر ارزش داشته باشد مجازات حبس وی ۶ ماه تا ۳/۵ (سه سال و نیم) خواهد بود.

اما اگر مال مورد کلاهبرداری بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد در مجازات حبس آن تغییری حاصل نخواهد شد و همان حبس ۱ سال تا ۷ سال خواهد بود.

جرم کلاهبرداری

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

تعلیق حرم کلاهبرداری زمانی محقق میشود که ارزش مال برده شده  کمتر از 100 میلیون تومان باشد در عیر این صورت امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری ممکن نخواهد بود.

تعلیق اجرای مجازات چیست؟

تعلیق اجرای مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات شخصی است که به مجازات های تعزیری محکوم شده است تا اگر در مدت معینی دیگر مرتکب جرمی نشد و دستورات دادگاه را انجام داد و نشان از اصلاح وی باشد به طور کلی محکومیتی که داشته است از بین برود و زایل شود.

تعلیق اجرای مجازات در چه جرایمی است؟

طبق قانون و مواد اصلاحی سال ۹۹ در جرایمی که مجازات تعزیری آن درجه ۳ تا ۸ باشد امکان تعلیق وجود دارد.

اما باید دانست در جرایم قصاص ، حدود و دیات و جرایم درجه ۱ و ۲ این امکان وجود ندارد، جرایم درجه ۱ و ۲ جرایمی هستند که حبس آن ها ۱۵ سال تا بالای ۲۵ سال خواهد بود.

به طور خلاصه می توان گفت در حبس هایی امکان تعلیق مجازات وجود دارد که مدت آن حبس ۱۵ سال و کمتر باشد.


بیشتر بخوانید: تفاوت جرم جعل و جرم کلاهبرداری


تعلیق اجرای مجازات چه شرایطی می خواهد؟

۱ – داشتن جهات تخفیف در شخص مجرم در ماده ۳۸ ق‌م.ا

مثل همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و..

پشیمانی، حسن سابقه یا کهولت و بیماری یا وضع خاص دیگر و…

۲ – پیش بینی اصلاح مرتکب؛

۳ – جبران ضرر و زیان؛

۴ – فقدان سابقه کیفری موثر.

تعلیق اجرای مجازات

آیا جرم کلاهبرداری قابل تعلیق مجازات هست؟

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تحولاتی که ایجاد کرد در حال حاضر جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری قابلیت این را دارند که مجازات آن ها تعلیق بشوند حال فرقی نمی کند که مبلغ مورد کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد یا کمتر باشد.

چه جرایمی قابل تعلیق نیستند؟

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی ، اسید پاشی، قدرت نمایی با چاقو و ایجاد مزاحمت، اداره کردن مرکز فساد و فحشا در ماده ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات بخش تعزیرات.

قاچاق عمده مواد مخدر و موارد دیگر…

مدت زمان تعلیق مجازات چقدر است؟

مدتی که مجازات فرد معلق می شود ۱ تا ۵ سال خواهد بود و تصمیم با دادگاه است در تعیین مدت بین این بازه.

تعلیق اجرای مجازات پس از اجرای مجازات

طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات هم ممکن است در بدو امر صادر شود یعنی بدون آنکه اصلا مجازات حبس و… شروع شود دادگاه تعلیق اجرای مجازات بدهد.

در حالتی دیگر ممکن است پس از گذراندن یک سوم اجرای مجازات فرد از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست تعلیق اجرای مجازات کند.

دادستان یا قاضی اجرای احکام هم ‌می تواند این درخواست را انجام دهد.

برای مثال اگر در کلاهبرداری فرد به ۶ سال حبس محکوم شده باشد پس از گذشت دو سال می توان تعلیق مجازات را درخواست کرد.

تعلیق اجرای مجازات

نتیجه گیری

جرم کلاهبرداری به مفهوم تحصیل و بردن مال با توسل و تکیه به فریب و حیله و اقدامات متقلبانه در یک حالت ممکن است جرمی قابل گذشت باشد و آن حالتی است که مال موضوع کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر باشد در اینجا مجازات حبس ۶ماه تا ۳/۵ خواهد بود.

نکته ای که باید بدان دقت کرد این است که در هر حالتی که فرد محکوم به مجازات شود فرقی نمی کند مبلغ آن چه مقدار باشد می توان مجرم را مشمول نهاد تعلیق اجرای مجازات دانست.

البته با داشتن شرایطی که در بالا اشاره کردیم.

سوالات متداول

مجازات حبس کلاهبرداری طبق قانون جدید چه میزان است؟

اگر موضوع کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون ارزش داشته باشد فرد به همان حبس ۱ تا ۷ سال محکوم می شود. اما اگر مقداری کمتر از این باشد حبس وی ۶ماه تا ۳/۵ خواهد بود.

آیا تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری امکان پذیر است؟

بله؛ این جرم قابلیت تعلیق اجرای مجازات را دارد صرف نظر از اینکه چه مقدار مورد کلاهبرداری واقع شده باشد.

فردی که به علت کلاهبرداری حبس شده آیا ممکن است از مجازات تعلیق شود؟

پس از گذراندن یک سوم مجازات این امکان را دارد که درخواست تعلیق مجازات را بدهد.

مدت تعلیق اجرای مجازات چند سال است؟

مدت این نهاد ۱ تا ۵ سال خواهد بود.

یک پاسخ

  1. با سلام طبق ماده ۸ الحاقی به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی از حبس درجه ۲ به بعد از گذراندن ۱/۴ حبس تعلیق قابل اعمال است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید