تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی

پرسش: شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است، سؤال این است که آیا خواهان می‌تواند به‌عنوان تخلیه، زمین کشاورزی و مزروعی خود را پس بگیرد و صدور حکم تخلیه به این عنوان صحیح است یا خواهان باید تقاضای خلع‌ید کند؟ چون وفق بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶، اراضی مزروعی و غیرمزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌شوند و آیا خلع‌ید و تخلیه هر دو واژه مترادف‌اند که به کار بردن آن برای رفع تصرف مجاز است یا خیر؟ در مورد سؤال زمین مورد غصب مستأجر قرار نگرفته است.

 

اجاره زمین‌های کشاورزی و مزروعی، همان‌طوری که در بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است.

طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی با انقضای مدت اجاره، چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، مالک می‌تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا تخلیه ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید،

همچنین به لحاظ اینکه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضای مدت بر طرف می‌شود خواهان می‌تواند دعوی خود را به‌عنوان خلع‌ید نیز مطرح نماید و به‌طورکلی عناوین تخلیه ید و خلع‌ید قانوناً با هم متفاوت نیستند و خواهان هرکدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید