خلوت با نامحرم

خلوت با نامحرم

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد شد بفرمایید:

الف) آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می‌باشد یا خیر.

ب) در زنای موجب حد اگر یکی از طرفین اقرار به زنا نمود و دیگری انکار کرد اقرار مقر علیه خودش نافذ است و محکوم به حد می‌گردد و

منکر تبرئه می‌گردد آیا می‌شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوییم چون رابطه

نامشروع طرفینی است اگر یکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است

پ) آیا اساساً در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می‌باشد یا خیر؟

ت) آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرا نافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.؟

 نظریه مشورتی

به نظر می‌رسد که به جای ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که فعلاً حاکمیت دارد به اشتباه ماده ۵۳۷ آمده که پس از اصلاح به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

الف) صرف در خلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور در سؤال در صورتی که مرتکب جرمی نشوند در قانون جرم شناخته نشده اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است.

ب) چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد بر او جاری می‌گردد و اگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می‌شود «همچنین است در رابطه نامشروع مادون زن» که به طریق اولی و به مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است، اضافه می‌گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اقرار در ماده ۱۶۰ از اهم دلایل است باید شرایط مندرج در مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع و یقین و احراز شرایط مقرر در فصل دوم «اقرار» اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.

پ) اصولاً در رابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه و مانند آن لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده ۶۳۷ ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.

ت) به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی و در محکمه انجام گیرد.

نظریه مشورتی شماره ۹۳۷/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۵/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://cheraghdanesh.com/shop/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%87%d8%a7/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%80%d9%80%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85/

2 پاسخ

  1. سلام اگر به اقتضا شغل با همکار مثلا منشی شرکت در محل شرکت ساعت ها خلوت ایجاد شود مصداق این مورد می شود یا خیر؟

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید