قرارداد ساخت کتابخانه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد ساخت کتابخانه

 

ماده ۱- طرفین قرارداد

 الف) فروشنده: آقای ………. فرزند ………. به شماره ملی ………. شماره شناسنامه ………… متولد………. به نشانی ………. تلفن: ……….

ب) خریدار: ………. فرزند ………. به شماره ملی ………. شماره شناسنامه………. منزل ………. به نشانی ………. تلفن: ……….

 

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، ساخت محل و نصب حدوداً ۶۸ مترمربع کتابخانه با یک میز کانتر طبق توافق و سقف قسمت نمایشگاه به همراه نورپردازی طبق طرح‌ها نقشه‌ها و اندازه‌های پیوست در نشانی خریدار با جنس ملامینه و پی وی سی و چسب درجه یک

 

ماده ۳- ارزش قرارداد

ارزش این قرارداد با احتساب هزینه حمل و نصب و با جزئیات ذکر شده در اوراق پیوست و نقشه مبلغ ………. ریال و معادل ………. تومان می‌باشد.

 

ماده ۴- نحوه پرداخت

………. تومان از مبلغ کل قرارداد معادل ………. ریال همزمان با حمل و تحویل کلیه کتابخانه‌ها به محل نصب (آدرس خریدار) پرداخت خواهد شد که یک فقره چک بدون تاریخ به شماره ………. عهده بانک ………. از این بابت از طرف خریدار در اختیار فروشنده قرار گرفت که به محض حمل و تحویل کتابخانه‌ها در محل نصب چک در حق آقای خرازی کارسازی خواهد شد و مبلغ ………. تومان معادل ………. ریال باقی‌مانده بعد از نصب نقداً تسویه و برای هر پرداخت رسید داده خواهد شد.

 

ماده ۵- مدت قرارداد

مدت قرارداد ………. روز از زمان تنظیم این قرارداد می‌باشد که فروشنده مکلف است ظرف ………. روز از تاریخ این قرارداد نسبت به ساخت و حمل کتابخانه‌ها به محل اقدام نماید و ظرف ………. روز از حمل نیز مکلف به نصب و تحویل کتابخانه‌ها به خریدار می‌باشد.

 

ماده ۶- تعهدات خریدار
 1. خریدار موظف است در زمان حمل موضوع قرارداد، محل را جهت حمل و نصب آماده نماید.
 2. خریدار مکلف و متعهد است که به محض تحویل کتابخانه‌های موضوع قرارداد اقدام به کارسازی چک موضوع ماده چهار قرارداد نموده و یا نسبت به پرداخت نقدی مبلغ به فروشنده اقدام کند.
 3. با نصب کتابخانه‌ها در محل طبق نقشه‌ها و طرح‌های پیوست خریدار مکلف به پرداخت مابقی مبلغ می‌باشد.
 4. در صورتی که خریدار پس از امضا قرارداد متراژ اضافه‌ای از کتابخانه را خارج از قرارداد و موارد مشخص شده بخواهد هر مترمربع به مبلغ ………. هزار تومان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 5. در صورت آماده نبودن محل در تاریخ مقرر خریدار ضمن تسویه‌حساب کامل زمان مجدد نصب را مجدد اعلام می‌نماید.

 

ماده ۷- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد ابتدا از طریق داور حل و فصل خواهد شد در نهایت مراجع قضائی شهر تهران ذیصلاح خواهد بود.

 

ماده ۸- تعهدات فروشنده
 1. فروشنده مکلف و متعهد است در زمان‌بندی مقرر در قرارداد نسبت به تحویل و نصب کتابخانه‌ها اقدام نماید.
 2. فروشنده مکلف و متعهد است در ساخت از ملامینه درجه یک پی وی سی و چسب درجه یک موجود در بازار استفاده نماید.
 3. فروشنده در ساخت و نصب برابر نقشه مشخص شده و مطابق طرح ارائه شده با جزئیات کامل تمیز، مرتب و بدون عیب و نقص اقدام خواهد کرد.
 4. تمام اقدامات طراحی ساخت نصب شیشه سن پلاس و نورپردازی و آل سی دی داخل کتابخانه‌ها ردیف دوم و سوم طبقه‌بندی پیوست این قرارداد مطابق طرح و نظر خریدار به عهده فروشنده است و فروشنده حق دریافت هیچ مبلغی بابت نورپردازی و سایر ملزومات (مثل لامپ و چراغ) کتابخانه‌ها و سقف و نورپردازی از خریدار ندارد.
 5. فروشنده مکلف است در نصب کمدها خصوصاً در دیوار شمالی نمایشگاه با توجه به بالابلندی دیوار هم‌ردیف بودن کتابخانه‌های دیوار را به شکلی که در یک سطح قرار بگیرند رعایت نماید.
 6. فروشنده مکلف است در نمایشگاه قسمت جلوی تمام کتابخانه‌ها را دو لایه طراحی و پی وی سی نماید.
 7. رعایت شیوه طراحی مطابق تیری دی ارائه شده در قسمت دیوار اصلی؟ نمایشگاه از طرف فروشنده لازم است.

 

ماده ۹- ضمانت اجرای تعهدات

تخلف از هر کدام از تعهدات قراردادی هر کدام از طرفین را مکلف به پرداخت یک سوم مبلغ قرارداد به عنوان خسارت می‌نمایند همچنین در صورتی که فروشنده در ساخت تأخیر نماید روزانه ………. تومان از مبلغ قرارداد کم تا ………. روز کم خواهد شد در صورت تأخیر پیش از پانزده روز قرارداد فسخ خواهد شد.

 

ماده ۱۰- پیوست‌ها
 1. نقشه‌ها و طرح‌ها در برگ
 2. دو طیف مشخصات کتابخانه و محل با اندازه

 

ماده ۱۱- نسخ قرارداد

این قرارداد در دو نسخه و دو صفحه تنظیم و هر یک حکم واحد را دارند.

 

  امضاء خریدار
 امضاء فروشنده

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید