قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر)

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر)

ماده ۱- طرفین

الف) پژوهشگر

 1. آقای ………. فرزند ………. شماره شناسنامه ………. صادره از ………. به آدرس ……….

تلفن: ……….

ب) ناشر

انتشارات ………. به شماره ثبت………. به نشانی ………. با نمایندگی و امضاء مجاز ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. صادره از………. به آدرس ………. تلفن ……….

تبصره- پژوهشگر یا پژوهشگران به عنوان گروه علمی و پژوهشی انتشارات با حق‌الزحمه مشخص و معین به شرح آتی قبول به تحریر این کتاب می‌نمایند و هیچ حقی اعم از مادی و معنوی بعد از اخذ حق‌الزحمه مقرر خود نسبت به کتاب ندارند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

عبارت است از تحریر کتاب آموزشی در مورد ………. تحت عنوان ………. که پژوهشگر مکلف است با بررسی کلیه منابع موجود تا تاریخ انجام تحریر اعم از کتب چاپ شده، نشست‌های قضائی، نظریه‌های مشورتی، آراء اصراری، آراء وحدت رویه و سایر متون نکته‌های آموزشی لازم را به صورت خلاصه، مفید و کاربردی زیر هر ماده یا هر موضوع با اعلام منبع و رفرنس حسب مورد زیر صفحه یا آخر کتاب تحریر و همراه با تست‌های مرتبط با ماده (تألیفی یا از تست‌های آزمون‌های سال قبل) مطابق نظر ناشر مرتب‌سازی نماید

ماده ۳- حق‌الزحمه مؤلف

حق‌الزحمه پژوهشگر به صورت قطعی مبلغ………. تومان می‌باشد که به شرح بند دوم ماده ۵ این قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۴- تعهدات پژوهشگر یا پژوهشگران
 1. ۱. پژوهشگر می‌پذیرد که اثر (شامل متن کامل، فهرست‌ها، پانوشت‌ها، شرح تصاویر و جداول احتمالی) را شخصاً و با در نظر گرفتن شیوه نگارش و با ویراستاری و نقطه‌گذاری صحیح و با انشای درست و روان گردآوری و تحریر نماید.

تحریر نباید آزاد و یا تحت‌اللفظی و نامفهوم باشد. پژوهشگر باید پس از تحریر و آماده‌سازی هر بخش یک‌بار دیگر به منظور ویرایش، متن خود را خوانده و تصحیح کند. گرچه ناشر مجاز خواهد بود در صورت صلاحدید خود برای متن تألیف شده ویراستاری صاحب صلاحیت در نظر بگیرد.

تبصره ۱- پژوهشگر می‌پذیرد که اثر را با خط خوانا و مناسب برای حروف‌چینی و یا به صورت تایپ شده به دفتر تحویل نماید و اظهارنظر ناشر را در مورد اصلاح و تکمیل اثر بپذیرد.

 1. پژوهشگر نمی‌تواند هیچ قسمت از متن را بدون اطلاع کتبی به ناشر و ذکر در قرارداد و موافقت کتبی وی به فرد ثالثی واگذاری کند در صورت مشاهده، ناشر می‌تواند تمام خسارات وارده را از ایشان مطالبه کند.
 2. پژوهشگر نباید بدون رفرش و از تألیف‌های چاپ شده یا نشده دیگران استفاده کند و مسئولیت هرگونه مشکل قانونی و مالی در این مورد را شخصاً می‌پذیرد.
 3. پژوهشگر تعهد می‌نماید که حق‌الانتشار اثر را قبلاً به شخص یا مؤسسه دیگری واگذار نکرده است و در مقابل دعاوی احتمالی اشخاص ثالث شخصاً پاسخگو خواهد بود و ناشر در این باره مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۲- در صورت توقف چاپ کتاب یا توقیف آن به علت عدم رعایت مفاد ماده‌های دو و سه و چهار از سوی پژوهشگر، دو برابر حق‌الزحمه قرارداد بلافاصله از سوی پژوهشگر به عنوان خسارت به ناشر پرداخت خواهد شد.

 1. پژوهشگر می‌پذیرد که مقدمه‌ای در مورد محتوی اثر نوشته و ضمیمه آن بنماید و در صورتی که نکات یا مطالبی از اثر احتیاج به توضیح داشته باشد با مراجعه به مأخذ معتبر، توضیح مختصر و مفیدی برای آن‌ها به صورت پانوشت تهیه کند و فرهنگ اصطلاحات یا واژه‌نامه و نیز واژه‌یاب اثر را فراهم آورد.
 2. پژوهشگر می‌پذیرد که تا پایان حروف‌چینی و صفحه‌آرایی اثر با حروف‌چینی و صفحه‌آرا همکاری داشته و نمونه‌خوانی متن حروف‌چینی شده را با دقت و در زمان مقرر و مدت معمول انجام دهد تا نسبت به دریافت آخرین قسط حق‌الزحمه اقدام شود.
 3. در صورتی که به علت اشتباه یا خطا یا عدم رعایت تعهدات پژوهشگر در هر مرحله از تولید کتاب اشکالی پیش آید که به تشخیص ناشر نیاز به صرف هزینه مجدد باشد (از قبیل حروف‌چینی، فیلم، مونتاژ، زینک، فرم‌های چاپی، صحافی) پرداخت این هزینه به عهده پژوهشگر خواهد بود و در صورت توقف تولید کتاب به تشخیص ناشر ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده تا آن مرحله بلافاصله از سوی پژوهشگر به ناشر پرداخت خواهد شد.
 4. پژوهشگر می‌پذیرد که هر هفته از تاریخ عقد قرارداد ۲۰ درصد از تألیف متن اصلی جهت حروف‌چینی به ناشر تحویل دهد و چنانچه در زمان‌های موردنظر نتواند به تعهد خود را انجام دهد. به ازای هر روز تأخیر بیست هزار تومان از حق‌التألیف کسر خواهد شد.
 5. پژوهشگر می‌پذیرد که تا تاریخ ………. کل اثر را با رعایت ضوابط یاد شده در ماده یک، دو، سه، چهار، پنج و تبصره‌های آن به ناشر تحویل نماید و در غیر این صورت ناشر حق دارد قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند و کلیه هزینه‌هایی که جهت آماده‌سازی اثر تا به آن زمان انجام داده است را نقداً از وی دریافت نماید.
 6. پژوهشگر تعهد می‌نماید که در مدت اعتبار این قرارداد هرگونه تغییر در نشانی پستی خود را با تلگراف به ناشر اطلاع دهد وگرنه نامه‌های سفارشی و تلگراف‌هایی که به نشانی مندرج در این قرارداد فرستاده می‌شود، دریافت شده تلقی می‌گردد.

ماده ۵- تعهدات ناشر یا ناشرین
 1. ۱. ناشر می‌پذیرد که حداکثر تا ده روز پس از اتمام صفحه‌بندی کتاب را به چاپ برساند.
 2. ۲. ناشر می‌پذیرد حقوق پژوهشگر را به شرح ذیل پرداخت نماید:

– یک سوم بعد از اتمام و ویراستاری نصف کتاب؛

– یک سوم بعد از اتمام و ویراستاری نصف باقی‌مانده؛

– یک سوم مابقی بعد از چاپ اول کتاب و تأیید نهایی.

ماده ۶- حقوق پژوهشگر

حقوق پژوهشگر همان است که تحت عنوان حق‌الزحمه مشخص و معین شده و برابر مفاد این قرارداد در سه قسط به صورتی که در ماده ………. مرقوم شده پرداخت می‌گردد.

ماده هفتم- حقوق ناشر یا ناشرین
 1. ۱. حق انتشار اثر برای این چاپ و تجدیدنظرهای بعدی انحصاراً و به هر صورت متعلق به ناشر خواهد بود.
 2. ۲. پژوهشگر موافقت قبلی خود را در مورد مشارکت ناشر با دیگر افراد حقیقی یا حقوقی یا ناشرین برای چاپ اثر اعلام می‌دارد و در این زمینه حق خود را به ناشر تفویض می‌کند.

ه‍) شرایط فسخ قرارداد

 1. در صورتی که ناشر هر یک از بخش‌های تحویل شده از طرف پژوهشگر را مغایر ماده‌های یک و دو و سه و چهار و تبصره‌های آن‌ها تشخیص دهد حداکثر تا ………. روز فرصت اطلاع به وی را دارد و چنانچه مشارالیه نسبت به اصلاح آن ظرف مدت ………. روز اقدام نکند ناشر می‌تواند ضمن کسر کلیه هزینه‌هایی که تا آن زمان جهت آماده‌سازی اثر انجام داده است قرارداد را فسخ کند.
 2. در صورت اجرای تعهدات طرف مقابل، فسخ احتمالی این قرارداد از سوی ناشر منوط به پرداخت تمام یا بخشی از حق‌التألیف که پژوهشگر به ناشر تحویل داده است می‌باشد و فسخ احتمالی آن از طرف پژوهشگر منوط به استرداد تمام وجوهی است که از بابت حق‌التألیف از ناشر دریافت داشته است به علاوه کلیه هزینه‌هایی که ناشر جهت آماده‌سازی اثر برای چاپ و نشر و تبلیغ آن پرداخته است.

تبصره ۱- پژوهشگر در این صورت می‌تواند بخش‌های آماده شده را دریافت دارد.

 

 ماده ۸- مدت

این قرارداد در تاریخ ………. بین طرفین منعقد شده تاریخ شروع کار ………. می‌باشد و تا تاریخ………. بایستی انجام شده برابر مقررات این قرارداد تحویل ناشر گردد.

۵۰% کار بایستی در نصف مدت زمان مقررشده؛

۵۰% مابقی کار در نصف باقی‌مانده.

و نهایتاً ناشر مکلف است طی ………. روز پس از تحویل آخرین قسمت کار نسبت به تحویل نمونه جهت نهایی شدن کار اقدام نماید.

تبصره: هر روز قصور پژوهشگر در ارائه مجموعه معادل ………. تومان خسارات تأخیر می‌باشد که از حقوق وی کسر خواهد شد.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز اختلافات در تفسیر یا اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد موضوع از طریق انتخاب داور مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد.

این قرارداد در ۹ ماده ۵ تبصره در دو نسخه تنظیم و امضا و مهر و مبادله شد و هر نسخه دارای اعتبار واحد خواهند بود.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید