قرارداد واگذاری و مصالحه سهام

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

وکیل پایه یک دادگستریاین قرارداد فی‌مابین آقای ……….. فرزند ………. به شماره ملی ………. به نشانی ………. که در این قرارداد اختصاراً «مصالح» نامیده می‌شود از یک‌سو و آقای ………. فرزند………. به شماره ملی……….به نشانی………. که در این قرارداد اختصاراً «متصالح» نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد و برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده ۱- موضوع و مورد مصالحه

واگذاری و انتقال منافع مادی و معنوی و کلیه حقوق قانونی و شرعی، واقعی، عینی، تملکی، فرضی و احتمالی و متصوره مصالح ناشی از ۱۵ سهم از سهم الشرکه شرکت بندر ترابر ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ………. و به شناسه ملی ………. ثبت شده در اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس متعلق به یوسف مرادی مطابق سند صلح شماره ………. مورخ ……….

ماده ۲- مال‌الصلح

مبلغ ………. ریال معادل………. تومان برای هر یک سهم از سهم‌الشرکه شرکت بندر ترابر ایرانیان (با مسئولیت محدود) متعلق به مصالح که جمع کل آن با توجه به ۱۵ سهم، مبلغ ………. ریال معادل………. تومان می‌باشد.

ماده ۳- طریقه انتقال و پرداخت مال‌الصلح

توافق گردید: ۱٫ همزمان با امضاء این مصالحه‌نامه و تنظیم سند صلح برای کل سهام (۱۵ سهم) مبلغی معادل ………. ریال طی چک بانکی به شماره ………. پرداخت به مصالح پرداخت می‌گردد.

  1. الباقی مال‌الصلح طی دو فقره چک به شماره‌های ………. و ………. اصداری از بانک ………. به مبالغ ………. و ………. با تاریخ‌های ………. و ………. همزمان با تنظیم سند رسمی صلح در دفترخانه شماره ………. به مصالح پرداخت می‌گردد.
ماده ۴- سایر شرایط قرارداد صلح و واگذاری سهام
  1. کلیه دیون و بدهی‌های شرکت و هرگونه پاسخ‌گویی در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قانونی و قضائی اعم از دارایی و تأمین اجتماعی و اداره ثبت شرکت‌ها تا تاریخ انعقاد این قرارداد بر عهده مصالح می‌باشد و بعد از آن متصالح قائم‌مقام قانونی مصالح بوده مسئولیت‌ها و منافع به ایشان منتقل می‌گردد.
  2. متصالح پس از رؤیت مفاد اساس‌نامه شرکت، صورت‌مجلسات مربوطه و مقررات ثبت شرکت‌ها و وضعیت قانونی شرکت اقدام به انجام این معامله نموده است.
  3. متصالحین اعلام و اقرار و اظهار می‌دارند که جزء اشخاص ممنوع‌المعامله نمی‌باشند در صورت که خلاف آن هویدا شود به صورت تضامناً مسئولیت جبران خسارت را بر عهده خواهند داشت.
  4. به اقرار طرفین قرارداد کافه خیارات علی‌الخصوص خیار غبن فاحش از طرفین ساقط و طرفین نسبت به آن حق هیچ‌گونه ادعا یا اعتراض را نخواهند داشت.
ماده ۵- وجه‌التزام عدم انجام تعهدات این قرارداد

در صورت عدم وصول دو فقره چک مندرج در بند ۲ ماده ۳ قرارداد مواجه این دو چک با گواهی عدم پرداخت وجه‌التزام معادل مبلغ هر دو چک (……….) علاوه بر تعهد اصلی و با لحاظ خسارت تأخیر تأدیه و سایر حقوق مطابق قانون تجارت و قانون صدور چک برای دارنده از متصالح یا صادرکننده چک به صورت تضامن قابل وصول خواهد بود.

ماده ۶- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به‌طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.

ماده ۷- حل اختلاف

هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هریک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردیده یا هریک از طرفین حداکثر ظرف ………. روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

ماده ۸- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماده در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم، امضاء و مبادله گردید و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

مصالح
متصالح
شاهد ۱
شاهد۲

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید