قرارداد کار با مدت معین

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد کار با مدت معین

وکیل پایه یک دادگستریبر اساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد فی‌مابین شرکت ………. به شماره ثبت ………. اداره ثبت شرکت‌های تهران به مدیریت عاملی آقای ………. به نشانی: ………. به عنوان «کارفرما» از یک‌سو و آقا و خانم

نام ………. نام خانوادگی………. نام پدر………. شناسنامه………. تاریخ تولد………. کد ملی………. محل صدور………. وضعیت تأهل………. تعداد فرزند………. مدرک تحصیلی………. معرف آقا /خانم………. کد پستی……….

نشانی محل سکونت: ……….

که در این قرارداد «کارپذیر» نامیده می‌شود از سوی دیگر و با شرایط زیر منعقد می‌گردد.

ماده ۱- حقوق و مزایای ماهانه

حقوق و مزایای ماهانه کارپذیر به شرح زیر پس از تأیید کارکرد پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- پرداخت مبالغ فوق پس از وضع کسور قانونی (بیمه، مالیات، و سایر بدهی‌های کارپذیر به کارفرما) صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- مصوبات قانونی الزام‌آور برای کارفرما در مورد افزایش دستمزد یا مزایای قانونی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اعمال می‌گردد.

تبصره ۳- در ماه‌های ۲۹، ۳۰، ۳۱ روزه دستمزد به میزان کارکرد پرداخت می‌شود.

ماده ۲- شغل کارپذیر

 عبارت است از: انجام امور مربوط به کارهای ستادی و اجرایی که از سوی کارفرما تعیین می‌گردد از جمله منشی‌گری و جوابگویی به تلفن، انجام امور اداری و دفتری شرکت و انجام امور نظافتی دفتر و سایر کارهای ارجاعی از سوی کارفرما به مشارالیها.

ماده ۳- محل کار

محل کار کارپذیر، شهرستان تهران می‌باشد و هرگونه جابه‌جایی کارپذیر در طول مدت قرارداد در حوزه عملکرد کارفرما از اختیارات کارفرما هست.

ماده ۴- مدت قرارداد
ماده ۵- ساعات کار

ساعات کار برابر مقررات داخلی کارفرما و با توجه به ساعت کار قانونی به کارپذیر اعلام خواهد شد مضافاً اضافه‌کاری مازاد بر ساعت کار قانونی بر اساس ماده ۵۹ قانون کار خواهد بود.

تبصره- ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار محسوب نمی‌شود.

ماده ۶- تعطیلات هفتگی و رسمی

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد هست. تعطیلات رسمی نیز برابر تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۷- مرخصی کارپذیر

 برابر ماده ۶۴ قانون کار هست.

ماده ۸- تعهدات کارپذیر

۸ کارپذیر ملزم و متعهد به رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی محل کار و همچنین رعایت ضوابط و اصول ایمنی و نظم و حفظ شئون اخلاقی و اسلامی است و همچنین مکلف است به‌طور مرتب و احسن در جهت انجام امور محوله از سوی کارفرما عمل نماید و از امکانات و وسایل و ابزارآلاتی که در اختیارش قرار داده‌شده به نحو احسن و صرفاً در جهت امور محوله و بدون حق استفاده شخصی استفاده نموده و ضمن رعایت بهداشت فردی، محیط کار را پاکیزه نگهدارد.

۸-۲ از قبول هرگونه کار و یا تعهد استخدامی دیگری در طول مدت قرارداد خودداری نماید.

۸-۳ کلیه اطلاعات مربوط به کارفرما را که در اثر ارجاع کار و یا اطلاع از مفاد مذاکرات و یا پرونده‌ها تحصیل نموده، محرمانه تلقی و در حفظ اسرار، اسناد و مدارک دقت لازم معمول و نسبت به وظائف امانت‌داری خود عمل نماید.

۸-۴ در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قرارداد کلیه اموال، اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید.

۸-۵ در صورت ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی ناشی از اقدامات مقصرانه وی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث و یا کارفرما خسارات مزبور را رأساً جبران نماید.

۸-۶ کارفرما مأذون است در مواردی که به تشخیص خود جهت بیمه تکمیل درمان یا اقدامات رفاهی و خدماتی قراردادهایی منعقد کند یا تسهیلاتی برقرار سازد نسبت به کسر اقساط و هزینه‌های آن از حقوق و مزایای کارپذیر اقدام نماید.

۸-۷ کارپذیر ملزم به ارائه تضمین قابل‌قبول که از سوی کارفرما تعیین می‌گردد خواهد بود کارفرما می‌تواند از محل تضمین مربوطه نسبت به جبران خسارت اقدام کند.

۸-۸٫ کارپذیر مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی کارپذیر تلقی می‌شود.

ماده ۹- تعهدات کارفرما

ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد استخدامی

تلاش برای تأمین امکانات رفاهی در حدود قوانین و مقررات

کارفرما ملزم به بیمه نمودن کارپذیر از تاریخ شروع به کار نزد سازمان تأمین اجتماعی هست.

ماده ۱۰- موارد فسخ قرارداد

در موارد ذیل قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و کارپذیر باید جهت تسویه‌حساب به کارفرما مراجعه نماید.

۱ غیبت غیرمجاز به مدت ۲ روز متوالی یا ۳ روز متناوب در سال؛

۲ تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج از محل کار جمعاً به مدت ۲ ساعت در ماه؛

۳ محکومیت به حدود، قصاص، کلاه‌برداری، خیانت ‌در امانت، جعل، قاچاق کالا،‌ دزدی، عضویت در شرکت‌های هرمی و فرق ضاله، ورود و خروج غیرمجاز از کشور، جرائم مواد مخدر (اعم از نگهداری توزیع تولید فروش استفاده)، خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان، اقدام علیه امنیت کشور، دعوا و مشاجره، تمرد و خودداری از انجام وظیفه، داشتن سوءپیشینه، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک و ارتکاب کلیه اعمال مجرمانه که موجب محکومیت قطعی کارپذیر از سوی مقامات قضائی گردد؛

۴ عدم رعایت شئون اسلامی و اخلاق حرفه‌ای از جمله عدم رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی، قمار، شرط‌بندی، پوشش نامناسب، برخورد غیراخلاقی با همکاران و مدیران مافوق و کارکنان تحت امر، ارباب رجوع، سوءاستفاده از اموال و امکانات کارفرما، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب کذب به مناسب انجام وظیفه یا در ارتباط آن، افشای مستندات و مدارک و نیز افشاء اسرار کاری و تجاری کارفرما به هر شکل از جمله: از طریق نشر الکترونیکی حسب تشخیص کارفرما؛

۵ کاهش تولید یا تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری؛

۶ ارائه اطلاعات نادرست در تکمیل پرسشنامه یا مدارک استخدامی یا اصالت نداشتن مدارک ارائه شده؛

۷ قصور و تعلل در انجام وظایف محوله یا ایجاد بی‌نظمی و بر هم زدن آرامش در محیط کار و ترغیب یا تحریک دیگران به کم‌کاری یا اعتصاب و تحصن؛

۸ تغییر ساختار تشکیلاتی و تعدیل نیرو حسب مصوبه هیئت‌مدیره کارفرما؛

۹ ترک کار؛

۱۰ عدم رعایت مقررات داخلی کارفرما در سایر موارد؛

۱۱ بی‌احتیاطی کم‌کاری سهل‌انگاری و بی‌دقتی در انجام وظیفه و حفظ اموال کارفرما؛

۱۲ امتناع از شرکت در دوره‌های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره‌های از این قبیل؛

۱۳ چنانچه کارفرما در موضوع کار واگذار شده به کارگر قبل از اتمام مدت قرارداد امکان ادامه فعالیت نداشته باشد قرارداد منفسخ تلقی و کارپذیر استحقاق دریافت مزایای قانونی و سنوات خدمت نسبت به ایام کارکرد را خواهد داشت.

ماده ۱۱- مزایای پایان کار

برابر ماده ۲۴ قانون کار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲- انعقاد این قرارداد هیچ‌گونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای کارپذیر ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است.

ماده ۱۳- کارپذیر پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم کامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذیل آن نموده و کلیه ادعاهای احتمالی بعدی را از خود سلب و ملغی اثر اعلام می‌دارد.

ماده ۱۴- این قرارداد در ۱۴ ماده و ۴ تبصره در ۴ نسخه تنظیم و منعقد گردیده و تمامی نسخه‌ها حکم واحد دارند.

امضاء کارپذیر
 امضاء کارفرما

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید