نمونه متن شکایت از کارفرما در اداره کار

نمونه متن شکایت از کارفرما در اداره کار

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در هر حوزه ای ممکن است که اختلافی بین طرفین یک رابطه حقوقی پیش بیاید و قانون گذار هم برای حل این اختلاف معمولا مراجعی را پیش بینی کرده است.

همچنان که در اختلافات بین افراد دادگستری مرجع عام، به حساب می آید برای برخی اختلافات مراجع خاص تری را در نظر گرفته برای مثال اگر اختلاف بین مردم با سازمان های دولتی باشد دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف است و در مثال دیگر از اختلاف بین کارگر و کارفرما باشد اداره کار مرجع حل اختلاف است یعنی کسی یا کارگری که از کارفرما شکایت دارد باید به اداره کار شکایت خود را تسلیم کند نه به دادگستری.

در ادامه پس از بررسی این موضوع به نمونه متن شکایت از کارفرما در اداره کار اشاره خواهیم کرد.

تماس با گروه وکلای سنا

شکایت از کارفرما یا کارگر

شکایت از کارفرما یا کارگرمثل تمام روابط اجتماعی و حقوقی بین کارگر و کارفرما تعهدات و وظایفی حکم فرما است که هر کدام باید به آنچه تعهد کرده اند عمل کنند.کارگر باید عملی را که به وی محول شده انجام بدهد در مقابل کارفرما موظف است که حقوق و مزایا و حق بیمه ایشان را پرداخت کند.لذا اگر هر کدام به وظایف و تعهدات خود عمل نکند طرف مقابل می تواند در مرجع صالح رسیدگی به حقوق خود را مطالبه کند.

شکایت کارگر از کارفرما ممکن است به دلایل متفاوت باشد مانند پرداخت نکردن حقوق، عدم پرداخت مزایا، عدم بیمه نمودن کارگر، اخراج غیر قانونی و…نکته ای که قابل ذکر می باشد اینکه گاهی اگر دو خواسته در یک دادخواست به نوعی معارض باشند قابل رسیدگی نیست.برای مثال اگر کارگر هم شکایت کند بابت این که از کار به صورت غیر قانونی اخراج شده و هم اینکه مطالبه سنوات نماید رسیدگی نمی شود.چون اگر قصد بازگشت به کار را دارد دیگر حق سنوات ندارد و اگر قصد سنوات را دارد در حق بازگشت به کار را ندارد.

شکایت از کارفرما یا کارگر

دادخواست طرح شکایت در اداره کار

در گذشته تقدیم دادخواست به صورت سنتی انجام می گرفت اما در حال حاضر تقدیم دادخواست از طریق سامانه اداره کار انجام می پذیرد و همچنین لازم است که در کنار ثبت دادخواست مدارک و مستندات نیز پیوست شود.

مدت زمان شکایت به دلیل اخراج غیر قانونی

مدت زمان شکایت از کارفرما بسته به موردی است که کارگر از آن شکایت می کند و طبق قانون مشخص می شود.

برای مثال اگر کارگر به دلیل اخراج غیر قانونی از کار برکنار شده باید از تاریخ اخراج مزبور ظرف یک ماه دادخواست خود را تقدیم گند در غیر این صورت به دعوای وی رسیدگی نمی شود‌.

مدارک لازم برای شکایت در اداره کار

لازمه شکایت از هر کسی در روابط قراردادی، اثبات قرارداد مزبور است. در این مورد هم فرد باید قرارداد کاری را که تنظیم کرده است پیوست کند و این باعث می شود خواسته ای را که مطالبه دارد مستند کند.

اگر قرارداد کار کتبی بود می توان آن را ارائه داد و اگر اینگونه نبود برای اثبات رابطه کاری می توان به ادله ای دیگر مثل فیش های واریزی و موارد دیگر که با ارتباط داشتن می تواند رابطه مزبور را اثبات کند.

مدارک لازم برای شکایت در اداره کار

مواد مرتبط با اختلاف کارگر و کارفرما در قانون کار:

ماده ۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸-

هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

 1. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
 2. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
 3. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹- رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا” به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

مواد مرتبط با اختلاف کارگر و کارفرما در قانون کار

نمونه دادخواست شکایت به اداره کار

                                                           اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ……

                                                       اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ……

                                                                        برگ دادخــواست بدوی

خواهان نام و نام خانوادگی: نام پدر: سال تولد:
کد ملی: شماره شناسنامه: میزان تحصیلات:
جنس   Oمرد   Oزن تاهل:  Oمتاهل       Oمجرد تعداد فرزندان:
عنوان شغل: دستمزد روزانه: سابقه کار:
کد کارگاه: کد بیمه شده: تاریخ اخراج:
نوع قرارداد: Oدایم Oموقت O کار معین Oکارآموزی
اقامتگاه:                                                                                 تلفن:
نماینده خواهان نام و نام خانوادگی:                      نام پدر:               سال تولد:      شماره ملی:                             اقامتگاه:               شماره تلفن:
خوانده نام کارگاه:

نام و نام خانوادگی کارفرما:

فعالیت اصلی کارگاه:

تعداد کارگران: Oزیر ده نفر   Oبالای ده نفر

نشانی کارگاه:

تلفن کارگاه یا کارفرما:

موارد خواسته به تفکیک Oبازگشت به کار

Oحقوق و مزایا

Oعیدی و پاداش

Oمرخصی استفاده نشده

Oافزایش دستمزد

Oسنوات خدمت

Oطرح طبقه بندی مشاغل

Oبن کارگری

Oاضافه کاری

Oبیمه

Oسایر

شرح خواسته :
 

 

 

 

 

 

 

امضا یا اثر انگشت

نمونه متن دادخواست به هیات تشخیص اداره کار

نام نام خانوادگی: آقای …………

نام پدر: …….

سال تولد: ……..

شماره ملی: ………..

عنوان شغل: فروشنده میزان سابقه کار در کارگاه: ۵ سال

اقامتگاه: تهران  شماره تلفن: ………

خوانده: آقای ………. به نشانی: تهران  کد ملی: ……….

خواسته: حقوق معوقه – تفاوت دستمزد – حق مسکن – بن کارگری – حق اولاد – بیمه و سنوات….

شرح خواسته:

اینجانب: آقای ……. از تاریخ ۱۳۸۶ تا تاریخ ۱۳۹۲ در فروشگاه ……… مشغول بکار بوده ام که حدود ۴۰ روز پیش از بنده خواستند که به فکر کار دیگری باشم چون توانایی پرداخت حقوق را نداشتند از هیئت محترم تقاضای رسیدگی به موارد زیر را خواستارم:

۱- تفاوت دستمزد: کارفرما لیست بیمه پرداخت شده را قبول ندارد و می گوید شما کارگر پادو بوده اید طبق حقوق کارگر پادو باید حساب شود در حالی که بنده از تاریخ شروع بکار خود به مدت دو سال از ساعت ۸ صبح الی ۵/۸ شب با موتور سیکلت برای این فروشگاه مشغول به کار بوده ام و پس از دو سال به علت کارهای سنگین و سوار شدن بیش از حد به موتور به کمردرد مبتلا شده ام و پس از آن در فروشگاه مشغول به کارهای بانکی و فروشندگی بوده ام، حال موقع تسویه حساب به جای حقوق قانونی من کارفرما کل حقوق و مزایای پنج سال وده ماه و چهارده روز را حدود ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال محاسبه کرده است. و پس از اینکه به توافق نرسیده ایم تهمت سرقت به بنده زدند.

۲- حق مسکن و حق اولاد و بن کارگری و ….

۳- اضافه کاری

۴- عیدی و پاداش

۵- سنوات خدمت

۶- حق بیمه از تاریخ ۱۳۸۶ تا تاریخ ۱۳۸۷

نمونه متن دادخواست به هیات تشخیص اداره کار

نتیجه گیری

اختلاف کارگر و کارفرما دارای مرجعی خاص برای رسیدگی است که در مرحله بدوی هیئت تشخیص اداره کار می باشد.

که فرد شکایت کننده چه کارگر چه کارفرما برای مطالبه حقوق ناشی از قرارداد کار بسته شده می توانند با دادخواست به اداره کار رسیدگی به امر مزبور را درخواست کند.

در بالا به شرحی مختصر اشاره کردیم و در ادامه نمونه متن شکایت از کارفرما، برای تقدیم به هیئت تشخیص اداره کار را نیز ذکر کردیم. رایی که هیئت مزبور صادر می کند ظرف ۱۵ روز قابل اعتراض می باشد.

تماس با گروه وکلای سنا

سوالات متداول

آیا مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه است؟

خیر، دادگاه اگر چه مرجع عمومی رسیدگی به اختلافات است اما در زمینه اختلاف کارگر و کارفرما هیئت تشخیص اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی صالح به رسیدگی است.

نحوه شکایت کارگر از کارفرما چگونه است؟

برای شکایت لازم است که دادخواست یا همان فرم مخصوص تکمیل شود و از طریق سامانه اداره کار تقدیم شود. ثبت شکایت از طریق سامانه خواهد بود.

رای هیئت تشخیص به چه صورت است؟

رایی که هیئت تشخیص صادر می کند پس از ۱۵ روز از ابلاغ به طرفین لازم الاجرا می شود مگر آنکه ظرف این مدت یکی از طرفین به این رای اعتراض داشته باشد که با هیئت حل اختلاف می رود رای این هیئت قطعی ست.

25 پاسخ

 1. باسلام بنده ۳ماه است که درسامانه سجام شکایت راثبت کردم وبه سایت اداره کارهم رفتم ودرخواست دادم هیچ اطلاعی بهم ندادن.لطفاشمامن راراهنمایی کنید

  1. بادرود اینجانب به مدت سه سال پرداخت حق بیمه دارم چهار شرکت مختلف بوده آخرین قرارداد با کارفرما حادثه ار غیر ناشی از کار شده کمیسیون پزشکی ولی متاسفانه به علت کسری بودن حق بیمه حق بیمه درخواست کمیسیون پزشکی رد شده است باید از کدام کارفرما شکایت کنم علت شکستگی مهره ستون فقرات

 2. سلام من۴سال دریک شرکت مشغول کار بودم که فقط دوماه بیمه برای من رد شده.و مزایا و حق اضافه کاری کم حساب شده برای شکایت از کارفرما چه کاری باید انجام بدم؟

  1. سلام:باید از اداره کار شکایت کرده و درخواست رسیدگی نمایید برای این کار نیز یک دادخواست نمایید و در دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست اقدام نمایید.

 3. سلام وقت بخیر جناب
  بنده اهل شمال هستم و بمدت ۵سال و ۴ماه در مغازه هایپر مارکت مشغول به کار بودم.(از سال ۹۴ الی فروردین ۱۴۰۰) دراین مدت حقوق بنده از ماهی ۵۰۰ هزارتومان شروع شد وتا امثال عید که آخرین حقوق رو دریافت کردم ۱میلیون و۶۰۰ هزار تومان بود..
  خواستم بدونم که الان شرایط شکایت برای حق بیمه و سنوات گذشته را دارم که اقدام کنم؟؟چون هیچگونه بیمه ای نبودن و بین ماهم هیچ گونه قراردادی منعقد نشده بود فقط بصورت شفاهی بود

  1. سلام: باید از طریق شکایت از کارفرما در اداره کارگر و کارفرما در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی خواهد شد

   1. سلام من۱۷سال در یک شرکت به عنوان نگهبان کار میکردم .الان بازنشست شدم روزهای جمعه وتعطیلی سال هم سر کار بودم.حق شب کاری هم درست بهم نداده سال‌های اول ۲۴ساعت اونجا بودم.با موتور خودم میرفتم میومدم.فیش حقوقی درست حسابی بهم نه قبلا میدادن نه الان که میخوان حساب کنن.لطفا راهنماییم کنین چیکار کنم

    1. سلام: باید به طرفیت کارفرما در اداره کار اقدام به شکایت کرده و درخواست رسیدگی نمایید

 4. سلام من۱۷سال در یک شرکت به عنوان نگهبان کار میکردم .الان بازنشست شدم روزهای جمعه وتعطیلی سال هم سر کار بودم.حق شب کاری هم درست بهم نداده سال‌های اول ۲۴ساعت اونجا بودم.با موتور خودم میرفتم میومدم.فیش حقوقی درست حسابی بهم نه قبلا میدادن نه الان که میخوان حساب کنن.لطفا راهنماییم کنین چیکار کنم

  1. سلام: باید از اداره کار به طرفیت کارفرمای خودتان شکایت نمایید

 5. سلام پدرم سنش از هفتاد گذشته و۱۵سال سابقه بیمه داره والان چهار ساله درگیر شکایت برای۵ساله که رای صادر شده واداره کار ساری اعتراض زده و مجددا به دیوان شکایت کردیم ورای قطعی صادر شده و مجددا اداره کار ساری انگار رای را ابطال کرده ما الان باید چکار کنیم

 6. با سلام و خسته نباشید
  بنده ۴سال در مغازه موبایل فروشی کار کردم الان جدا شدم بنده اصلا بیمه نبودم
  الانم حساب کتابمو نمیکنه الا ۱ماهه منو الاف کرده باید چیکار کنم
  همش امروزو فردا میکنه خسته شدم بخدا

 7. با سلام و خسته نباشید
  بنده ۴سال در مغازه موبایل فروشی کار کردم الان جدا شدم بنده اصلا بیمه نبودم
  الانم حساب کتابمو نمیکنه الا ۱ماهه منو الاف کرده باید چیکار کنم
  همش امروزو فردا میکنه خسته شدم بخدا

  1. سلام: باید به طرفیت کارفرمای خودتان در اداره کار شکایت نموده و نسبت به معوقات خودتان اقدام نمایید.

 8. سلام من ۶ماه در شرکتی کار میکردم که قراردادها ۱ماهه تنظیم میشد و بیمه رد شده و یک ماه مانده به عید یعنی اسفند با من قررار داد نبستن و تعدیل نیرو کردن عیدی و سنوات همه کارمندا پرداخت شد ولی برای من واریز نکردن میشه راهنمایی کنین من چطوری حقمو میتونم بگیرم

 9. سلام من ۶ماه در شرکتی کار کردم قرار دادها ماهیانه بود که یک ماه مانده به عید قرارداد با من تمدید نکردن و تعدیل نیرو کردن عیدی و سنوات و پورسانت همه کارمندها واریز شد ولی برای من واریز نکردن چطور میتونم شکایت کنم

  1. سلام: باید با بهمراه داشتن مدارک خود به اداره کار شکایت نموده و درخواست رسیدگی نمایید

   1. رفتم و گفتن که باید اینترنتی شکایت رو ثبت کنم و من بلد نیستم

 10. درود بر شما بنده خانمی هستم که به مدت ۶سال در یک کارگاه گز سازی کار میکردم ۵سال اول و به عنوان کارگر ولی سال آخر و شریک‌ شدیم، من حدود ۱میلیارد بدهی و‌جنس خریدم ولی حالا با کمال بی احترامی منو اخراج و‌گفت هیچ حقی نداری، بیمه هم فقط یکسال پرداخت کرده. در ضمن تمام پولها و اجناسی که خریدم با کارت من واریز شده، کارتخوان مغازه هم به نام من بود, میشه لطفا راهنماییم کنید که‌چطور اقدام کنم؟ هم اداره کار شکایت کنم و به خاطر طلبم جذا شکایت کنم؟ سپاس

  1. سلام:بابت عدم پرداخت حق بیمه و حقوق باید به اداره کار شکایت نمایید و بابت شراکت باید از طریق دادگاه اقدام به مطالبه وجه ناشی از قرض عمل نمایید

 11. بنده از تاریخ ۲۰خرداد ۱۴۰۰ تا ۳دی ۱۴۰۰ در کارخانه ای در شهرستان نور مشغول به کار بودم
  به مدت ۳ماه ابتدایی کار بصورت متناوب (هفت روز درمیان) به شهرستان بهشهر در کارخانه دوم این مجموعه مشغول بکار بودم
  طی توافق شفاهی فیمابین مقرر شد که بنده بصورت دائم در کارخانه شهرستان نور مشغول شوم و برای این منظور در تاریخ ۵شهریور برای سکونت خانواده بنده یک منزل مسکونی دربست اجاره نمودند
  طی مدت اشتغال بکار در این کارخانه به بهانه های مختلف هرماه مقداری از حقوق بنده رو بصورت معوق درآورده و پرداخت نمیکردند و حتی بنده را بیمه هم نکردند
  لازم به ذکر است که طی تماس تلفنی با حسابدار در تاریخ ۵م دی ماه ۱۴۰۰ ایشان طلب معوقه بنده را ( بجز بیمه و حق ماموریت ) بابت ایام کار مبلغ ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان اعلام کردند و گفتند که هیچ مبلغ دیگری ب بنده تعلق نمیگیرد و باید برگه تسویه را امضا کنم تا طی سه مرحله ب فاصله ماهانه پرداخت کنند
  تا اینکه در تاریخ ۲م دی ماه بصورت ناگهانی شفاها بنده رو اخراج کردند و از فردای آنروز (سوم دی ماه ) بطور کامل اجازه ورود به کارخانه حتی برای پیگیری امور کاری خود را هم ندادند
  با توجه به اینکه دفترمرکزی مجموعه در شهرستان کردکوی بود بنده طی سه ماه گذشته (دی تا پایان اسفند ) بیش از ۱۱بار به دفتر مرکزی و کارخانه مراجعه کردم اما هیچ جوابی نشنیدم و همواره بنده رو معطل کردند و در طی این ۳ماه +ماه اخر (آذرماه) اجاره بهای منزل را به موجر پرداخت نکردند
  بنده به ناچار مجبور به تحویل منزل شدم ( ایجاد مزاحمت و تهدیدهای همراه با نشانه باعث اصلی اینکار شد ک چون بصورت شفاهی بوده و مدرکی ندارم نمیتوانم ادعا کنم😔)

  لازم بذکر است که بنده ساکن شهرستان گرگان بوده ام و در ابتدای کار هم کارفرما با تحقیقات محلی نسبت به سابقه کار و محل سکونت بنده بطور کامل مطلع بودند

 12. با سلام در شرکتی به مدت پنج سال کار کردیم ،قرارداد های ما یکساله بود و هر سال قرارداد جدید یکساله بسته شد ،حقوق و حق بیمه پرداخت شده اما در آخرین سال کاری شرکت عیدی ها را پرداخت نکرد و از دادن سنوات سالهای کاری سرباز میزند ،اخرین قرارداد ما تا بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰بود و بعد از اتمام قرارداد تهدیدی صورت نگرفت ،ما نسبت به دریافت سنوات سالهای کاری و عیدی امسال مطالبه کردیم اما شرکت پرداخت نمی‌کند ممنون میشم راهنمایی کنید ما چه کنیم

  1. سلام: می توانید از طریق شکایت در اداره کار از کارفرمای خودتان اقدام نموده و بر اساس استناد به قراردادی که داشته اید از کارفرمای خود مطالبه سنوات و حقوق و مزایای خودتان را داشته باشید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای آنلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 13. با سلام و خسته نباشید
  اگر کارفرما شرکت غیردولتی باشه و قرارداد کار وجود نداشته باشه باز هم هئیت تشخیص صلاحیت داره یا دادگاه؟

  1. سلام: به کلیه اختلافات ناشی از کارگر و کارفرما در اداره کار رسیدگی می شود چه قراردادی باشد یا خیر.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید