وکیل فروش مال غیر در تهران

وکیل فروش مال غیر در تهران

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

انتقال مال غیر همانگونه که از اسم آن پیداست زمانی محقق می شود که کسی مالی را که مالک نیست بدون اجازه به دیگری انتقال دهد.

در اینجا قانون گذار برای تنبیه افراد و جلوگیری از هرج و مرج این عمل را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات تعیین کرده است.

جرم انتقال مال غیر در قانون خاص جرم انگاری شده و عنصر قانونی آن در قانون خاصی است به نام قانون مجازات راجع به مال غیر این قانون مصوب سال ۱۳۰۸ است و در ماده ۱ مجازات کلاهبرداری را برای آن مقرر کرده است اما اگر شما از کسانی هستید یا نزدیکان شما به خاطر محکومیت به این امر در زندان است می توانید به این علت که قانون در سال ۹۹ تغییر کرده است با مشورت و کمک از  گروه وکلای سنا و وکلای متخصص فروش مال غیر، محکومیت خود را درباره اصلاح و کاهش حبس از دادگاه تقاضا کنید زیرا جرم انتقال مال غیر همانگونه که گفته خواهد شد مجازات آن کاهش یافته است.

وکیل پایه یک دادگستریمفاد ماده جرم انتقال مال غیر

 • آگاهی انتقال دهنده به مالک نبودن خود: طبق ماده یک این قانون شرط تحقق جرم انتقال مال غیر مانند باقی جرم ها آگاهی داشتن فرد انتقال دهنده به این امر است که وی مالک نیست و این آگاهی باید وجود داشته باشد پس اگر کسی گمان کند که دارد مال خود را می فروشد اما در واقع مال دیگری را می‌فروشد مجرم محسوب نمی شود زیرا علم و آگاهی به این قضیه نداشته است.
 • انتقال مال چه عین چه منفعت: در ماده یک قانون مجازات راجع به مال غیر تصریح کرده که جرم انتقال مال غیر شامل عین و منفعت خواهد بود برای مثال همان جرمی که برای فردی که خانه دیگری را می فروشد برای همان کسی که خانه را اجاره می دهد بدون اجازه متصور است و هر دو مشمول انتقال مال غیر هستند. وکیل انتقال مال غیر همواره باید به این نکات ریز توجه کند.

جرم انتقال مال غیر

شریک جرم بودن فرد انتقال گیرنده و نقش وکیل انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیرقانون گذار در ماده یک در یک صورت فرد انتقال گیرنده مال غیر را هم شریک جرم دانسته و برای وی همان مجازات کلاهبرداری را تعیین کرده است که برای انتقال دهنده تعیین کرده بود و آن در صورتی است که فرد انتقال گیرنده به مالک نبودن انتقال دهنده آگاه باشد در اینجا وی هم شریک جرم خواهد بود بدیهی است که اگر وی جاهل و ناآگاه باشد هیچ جرمی برای وی متصور نخواهد بود.

در این مورد نیز نقش وکیل انتقال مال غیر آشکار می شود که به چه طریقی می تواند دفاعیات خود را در خصوص آگاهی یا عدم آگاهی جلو ببرد.

اثبات علم انتقال گیرنده برای محکومیت وی دلایل و اماراتی می خواهد و در این زمینه می توانید از کمک گروه وکلای سنا استفاده کنید.

معاون جرم شدن مالک اصلی در انتقال مال غیر

مالک اصلی را قانون گذار در حالتی معاون جرم قلمداد کرده است و آن در صورتی است که از زمانی که به انتقال مال خود به غیر آگاه می شود تا یک ماه با اظهار نامه آن را به اطلاع انتقال گیرنده نرساند در این صورت وی معاون جرم خواهد بود البته این نوع معاونت با ترک فعل استثنا محسوب می شود بر قواعد عمومی حقوق جزا.

نقش وکیل متخصص انتقال مال غیر نیز باز خودش را نشان می دهد که چگونه مالک اصلی را متوجه و آگاه نماید.

نحوه برخورد با این نوع جرم و تعدی به اموال شما ممکن است پیچیدگی هایی داشته باشد که این پیچیدگی ها در تخصص وکلا و کارشناسان حقوقی در این زمینه است توصیه می شود از تجربه و تخصص گروه وکلاء سنا بهره ببرید.


بیشتر بخوانید: همه چیز راجع به فروش مال غیر خودرو (نحوه شکایت، مجازات و نمونه شکوائیه)


مالک اصلی در انتقال مال غیر

تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر

معامله فضولی به این معنا است که فردی مال دیگر را بدون آن که وکیل یا نماینده وی باشد انتقال می دهد در واقع بین تعریف معامله فضولی و انتقال مال غیر تفاوتی وجود ندارد.

 • پس به چه علتی ابن دو از هم تفکیک شده اند در حالی که انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟

در پاسخ باید گفت دلیل اینکه انتقال مال غیر جنبه کیفری دارد و معامله فضولی جنبه حقوقی دارد این است که در انتقال مال غیر فرد با سو نیت و با قصد ضرر زدن به دیگری عمل را انجام می دهد در حالی که در معامله فضولی ممکن است اولا فرد این معامله را برای خود انجام ندهد و ثانیا دارای سو نیت نباشد.

پس به طور خلاصه می توان گفت انتقال دادن مال دیگری بدون مجوز یا نمایندگی معامله فضولی محسوب می شود حال اگر این معامله فضولی با سو نیت و قصد اضرار انجام شود جنبه کیفری می گیرد و انتقال مال غیر به حساب می آید.

لذا هر انتقال مال غیری معامله فضولی محسوب می شود اما هر معامله فضولی انتقال مال غیر محسوب نمی شود.

اینکه در این نوع چگونه و از کجا تشخیص بدهیم که شکایت کیفری اقامه کنیم یا دعوای حقوقی و کدام زودتر به نتیجه می رسد را می توان از وکلا گروه سنا کمک بخواهیم.


بیشتر بخوانید: تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی و معامله معارض


معامله فضولی

قابل گذشت بودن انتقال مال غیر طبق قانون جدید

طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری جرم انتقال مال قابل گذشت محسوب شده در دیگر جنبه غیر قابل گذشت بودن آن حذف شده لذا اگر در گذشته در انتقال مال غیر فرد شاکی گذشت می کرد همچنان جرم بوده و تعقیب ادامه دارد اما در حال حاضر این جرم با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و تعقیبی در کار نخواهد بود.

مجازات انتقال مال غیر در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری سال ۹۹

طبق قانون جدید مجازات این جرم به نصف تقلیل یافته لذا اگر مجازات این جرم ۱ تا۷ سال است باید آن را نصف کنیم پس مجازات جرم می شود ۶ ماه تا ۳سال و نیم (۳/۵سال).

همانطور که گفته شد اگر کسی قبل از تصویب قانون محکوم به این جرم شده می تواند تقاضای کاهش مجازات خود را طبق قانون جدید بخواهد در این زمینه می تواند از تخصص گروه وکلاء سنا و وکیل انتقال مال غیر استفاده کند

تخفیف در جرم انتقال مال غیر

تخفیف در جرم انتقال مال غیرهمانطور گفتیم جرم انتقال مال غیر مجازات بس از ۶ ماه تا سه سال و نیم خواهد داشت حال سوال این است آیا قاضی می تواند کمتر از ۶ ماه هم حکم بدهد یعنی از حداقل هم کمتر حکم بده در پاسخ باید گفت اگر یکی از جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی پدید آید مانند:

 • الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی البته در این مورد دیگر جرم قابل تعقیب نخواهد بود یعنی با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. اما وجود جهات زیر باعث تخفیف خواهد شد.
 • ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
 • پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
 • ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
 • ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
 • ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
 • چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
 • ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

در این حالت که تخفیف اعمال بشود یا نه در اختیار قاضی است و قاضی تکلیفی به این قضیه نخواهد داشت.

اگر قاضی بخواهد با احراز جهات تخفیف به حکم حبس تخفیف بدهد می تواند از حبس ۶ماه تا ۳/۵سال یک تا دو درجه تخفیف بدهد. این مجازات درجه ۵ محسوب می شود پس اگر قاضی بخواهد یک یا دو درجه تخفیف بدهد حکم اینگونه می شود که فردی که مرتکب انتقال مال غیر می شود با تخفیف یک درجه حبس وی ۶ماه تا ۲ سال می شود.

 و اگر قاضی بخواهد دو درجه تخفیف بدهد به میزان حبس می شود ۳ ماه تا ۶ ماه که بسیار پایین میاید.

همانطور که مشاهده کردید وجود جهات تخفیف و احراز آن در دادگاه ممکن است میزان مجازات را بسیار پایین بیاورد لذا توصیه می شود در این جا از دانش حقوقی گروه وکلاء سنا استفاده کنید.

تخفیف در جرم انتقال مال غیر

آزادی مشروط برای محکوم به حبس جرم انتقال مال غیر

اگر کسی محکوم به حبس شده باشد در جرم انتقال مال غیر اگر فرض کنیم دادگاه به ۶ ماه تا ۳/۵ سال دادگاه به ۳ سال حکم کرده باشد پس از گذشت یک سوم این مدت می تواند فرد از آزادی مشروط استفاده کند.

پس فرد محکوم به حبس می تواند پس از گذشت ۱ سال از آزادی مشروط استفاده کند شرایط استفاده از آزادی مشروط دارای جزئیاتی است که با استفاده از دانش گروه وکلاء سنا می توانید به این مهم دست پیدا کنید.

به علت تغییرات قانون جدید و قابل گذشت شدن جرم انتقال مال غیر فرد می تواند از نهاد های ارفاقی قانون مجازات استفاده کند که مجازات وی کنار برود یا اینکه بسیار اندک بشود لذا توصیه ما این است که برای این امور مشورت و استفاده از گروه سنا را دستور کار قرار دهید.

نتیجه گیری مطلب «وکیل مال غیر کیست»

مجازات جرم انتقال مال غیر در قانون جدید دچار تغییراتی شده است که از جمله اینکه این جرم به جرمی قابل گذشت تبدیل گشته و این امر راه را برای تخفیف ها و نهاد های ارفاقی باز می کند. برای مثال فرد می تواند از آزادی مشروط و تعلیق مجازات استفاده کند استفاده از این نهاد ها دارای جزئیاتی ست که ما پیشنهاد کردیم از تخصص گروه وکلاء سنا در این زمینه که متخصص هستند استفاده کنید.

سوالات متداول

با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرم انتقال مال غیر تکلیف چه می شود؟

در این حالت تعقیب فرد تمام می شود و اگر در حبس بوده آزاد می شود زیرا جرم قابل گذشت است.

مجازات جرم انتقال مال غیر در قانون جدید چه میزان است؟

مجازات این جرم از ۶ ماه تا ۳/۵سال است که بسته به نظر قاضی ممکن است در این بازه کم و زیاد بشود.

آیا مجازات جرم انتقال مال غیر قابل تخفیف است؟ چگونه؟

بله با وجود جهات تخفیف که در بالا گفته سد این جرم قابل تخفیف است و قابل تبدیل هم هست قابل تخفیف از این جهت که قاضی می تواند نهایتا با بیشترین تخفیف حکم وی را ۳ ماه تا ۶ ماه بدهد. اما اگر کمتر تخفیف بدهد می تواند به ۶ماه تا ۲ سال حکم بدهد.

آیا حبس جرم انتقال مال غیر قابل خرید است با پول؟

این عبارت نادرست است زیرا حبس قابل خرید نیست اما قاضی می تواند درصورت وجود جهات تخفیف در بالا مجازات جزای نقدی ۸ تا ۱۸ میلیون تومان را به جای حبس حکم کند.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید