قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ماده ۱- هر کس به‌موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال […]

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول- قواعد عمومی مبحث اول- مقدمات اجرا ماده۱- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.  ماده۲- احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام […]

آیین دادرسی مدنی (داوری-هزینه دادرسی-مطالبه خسارت)

آیین دادرسی مدنی (داوری-هزینه دادرسی-مطالبه خسارت) باب هفتم- داوری ماده۴۵۴- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.  ماده۴۵۵- متعاملین می‌توانند […]

قانون آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظر-فرجام خواهی-مواعد)

قانون آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظر-فرجام خواهی-مواعد) باب چهارم- تجدیدنظر فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ماده۳۲۶- به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحاً نسخ گردیده است. ماده۳۲۷- با توجه به نسخ صریح ماده۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ این […]

قانون آیین دادرسی مدنی (صلاحیت-وکالت در دعاوی-دادرسی نخستین)

قانون آیین دادرسی مدنی (صلاحیت-وکالت در دعاوی-دادرسی نخستین) کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ کلیات ماده۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت […]

قانون مدنی (ادله‌ی اثبات دعوی)

قانون مدنی (ادله‌ی اثبات دعوی) ماده۱۲۵۷- هرکس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مُدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است. ماده۱۲۵۸- دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اِقرار    ۲ – اسناد کتبی   ۳- شهادت؛ ۴-اَمارات   ۵-قَسَم. کتاب اول- […]

قانون مدنی(خانواده-حجر-قیومیت)

قانون مدنی(خانواده-حجر-قیومیت) کتاب نهم- در خانواده فصل اوّل- در الزام به انفاق ماده۱۱۹۵- احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اوّل از کتاب هفتم مقرر شده و یا بر طبق همین فصل مقرر می شود.  ماده۱۱۹۶- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا […]

قانون مدنی (اولاد)

قانون مدنی (اولاد)   باب اوّل- در نَسَب ماده۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.  ماده۱۱۵۹- هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود مُلحق به شوهر است مشروط بر اینکه […]

قانون مدنی (اشخاص نکاح و طلاق)

باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳) در نکاح فصل اوّل- در خواستگاری ماده۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.  ماده۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین، هریک از زن و مرد، مادام […]

قانون مدنی (اشخاص)

کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ماده۹۵۶- اَهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. ماده۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع(برخوردار) می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و […]

قانون مدنی (وصیت و ارث)

قانون مدنی (وصیت و ارث) باب اوّل- در وصایا فصل اوّل- در کلیات ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.  ماده۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک […]

قانون مدنی(عقود معین و مختلف)

در این مبحث به برسی انواع عقد های قانونی می پردازیم که در قانون مطرح شده است که شکل و تشکیل این عقدها ضمانت ها و خسارت های قراردادی و چگونه فسخ قرارداد بحث خواهیم کرد که در متن ذیل به برسی تک تک این موارد می پردازیم قانون مدنی(عقود معین و مختلف) فصل اوّل- […]