تنفیذ و ابطال وصیت نامه

تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت

انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن ها وصیت به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود. وصیت تملیکی: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال اعم از منقول یا غیرمنقول خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. این وصیت بعد از ایجاب، قبول نیاز دارد […]

تعریف حجر در قانون مدنی و در امور تجاری

تعریف حجر در قانون مدنی

«حجر» در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حق که شخصی آن را دارا شده است گفته می‌شود اولی را عدم اهمیت تمتع و دومی را عدم اهمیت استیفاء گویند. در […]

تغییر سن و تغییر نام و نام خانوادگی

ابطال و اصلاح شناسنامه

با در نظر گرفتن این موضوع که هر انسانی بعد از تولد قانون برای او حق و حقوقی در نظر میگیرد و این حقوق در قانون ایران با مرگ وی به اتمام میرسد، ولو اینکه حقوق مالی شخص می تواند بعد از مرگ او به فرزند او منتقل شود و در بسیاری از موارد قانونی […]

قوانین و مقررات ارث

ارث

قوانین و مقررات ارث از قانون مدنی    در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ماده ۸۶۱- موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. ماده ۸۶۲- اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد؛ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛ اعمام و عمات و […]

چگونگی انحصار وراثت املاک قولنامه ای

کتاب انحصار وراثت

غالباً انسان‌ها پس از فوت خود اموال و حقوق مالی به جای می‌گذارند که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد، اینکه دارایی و حقوق شخص باید بعد از فوت او به چه کسی برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود […]

اثبات نسب یا نفی نسب

نسب

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک رابطه نسبی، آثار و تکالیفی را ایجاب می کند: از جمله آن ها موجبات ارث است که در ماده ۸۶۱ ق.م به آن اشاره شده است و هم چنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی […]

تقسیم ترکه چیست +شرایط و مراحل عملی آن

کتاب تقسیم ترکه در رویه دادگاه ها

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی‌مانده ترکه به عنوان «ترکه خالص» محسوب و به دارایی شخصی وراث می‌پیوندد که در صورت تعدد وراث، شراکت وراث را نسبت به اموال موروثی رقم خواهد زد وقتی مال مشاعی شد مسلماً شرکاء برای […]

عده چیست و انواع عده

عده طلاق چقدر است

عده به مدت زمانی گفته میشود که زن بعد از فوت یا دایی از همسر از ازدواج ممنوع است.این مدت زمان با توجه به اینکه پایان رابطه زناشویی مرگ همسر و یا طلاق یا فسخ باشد متغیر است همچنین دائم یا موقت بودن ازدواج و باردار بودن یا نبودن زن نیز در تعیین این مدت […]

نمونه آرای خانواده

نمونه ارای خانواده

مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه اطلاق جواهر به‌عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هرچند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به‌عنوان جهیزیه قید شده باشد. رأی شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ح.ن.) فرزند (م.) با وکالت آقای […]

گواهی عدم امکان سازش

عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان     خوانده     وکیل     خواسته یا موضوع تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) دلایل و منضمات فتوکپی عقدنامه ازدواج ریاست محترم دادگاه عمومی […]