نحوه تبدیل سند سه دانگ به شش دانگ

نحوه تبدیل سند سه دانگ به شش دانگ

هر ملکی ممکن است دارای مالک یا مالکینی باشد. اگر ملکی دارای چند مالک باشد اداره و استفاده از آن ملک تابع توافق مالکین آن ملک است و هر مالک در جز جز مال با مالک دیگر شریک است که اصطلاحا به آن ملک مشاعی می گویند. حال بعضا در بسیاری از موارد دو شریک […]

سند ملکی چیست و آشنایی با انواع سند ملک

سند ملکی چیست و آشنایی با انواع سند ملک

باید دانست که سندهای ملکی متعددی وجود دارند و احتمالاً نامشان به گوش شما نیز خورده است اما شاید شما هم مانند بسیاری از افراد جامعه، ماهیت حقوقی این اسناد را ندانید. اما پیش از خرید و فروش هر ملکی بهتر است که با انواع سندهای ملکی موجود و همچنین اعتبار قانونی آن‌ها آشنا شوید. […]