انواع دادگاه‌های حقوقی و کیفری

انواع دادگاه‌های حقوقی و کیفری

دادگاه یک نهاد دولتی است که رسالتش اجرای عدالت و رسیدگی به اختلافات حادث شده بین مردم است. اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به ‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، طبیعی است افراد ملت حق دارند به این‌گونه […]

قانون دو تابعیتی در ایران

قانون دو تابعیتی در ایران

تابعیت مفهومی عام به معنای داشتن علاقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … یک شخص حقیقی نسبت به یک کشور است. منظور از شخص حقیقی شامل تمامی افراد می شود و در مقابل آن شخص حقوقی (شرکت ها) قرار دارد اما این معنا به ذهن متبادر نگردد که شخص حقوقی نمی تواند تابعیت داشته باشد. در […]

سامانه سنام چیست؟

سامانه سنام چیست؟

سامانه سنام با نام کامل سامانه جامع مترجمان رسمی، در حوزه ترجمه رسمی فعالیت کرده و هدف اصلی آن رصد کردن مسائل و مشکلات، وضعیت سنجی و پیش بینی نیازهای روز است و به دنبال آن جهت رفع نیازهای موجود با استفاده از فناوری‌های نوین و قابلیت‌های فنی، برنامه‌های خود را اجرا می‌کند. هدف از […]