سیر تا پیاز مالیات بر املاک مسکونی و تجاری

سیر تا پیاز مالیات بر املاک مسکونی و تجاری

یکی از موارد و راه هایی که بودجه کشور از طریق آن تامین می شود مالیات است. در واقع مالیات قسمتی از درآمد، دارایی یا ثروت افراد است که توسط قانون تامین می شود و به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور طبق قانون به […]

نحوه ی انتقال ملک به همسر و مراحل آن نمونه متن

نحوه ی انتقال ملک به همسر و مراحل آن

اشخاص از بدو تولد از حقوق و اختیاراتی برخوردار می باشند که به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود. اما یکی از مهم ترین و البته مستحکم ترین حقوق مالی که برای اشخاص ممکن است به وجود آید، مربوط به حق مالکیت می باشد. اما ایجاد حق مالکیت برای اشخاص از راه ها […]