هک چیست و چه مجازاتی دارد؟ + قوانین هک در ایران

هک چیست و چه مجازاتی دارد

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای سایبر و اینترنت که بخشی از زندگی مردم شده است و افراد جامعه هر یک به نحوی با این ابزار هوشمند درگیر هستند و بسیاری از اطلاعات خود را در آن جای داده و بهره می برند. البته فضای اینترنت مصون از جرم نیست و در […]

نحوه و شرایط بازجویی از متهم

نحوه و شرایط بازجویی از متهم

در همه ی کشورهای دنیا، امروزه فردی که به عنوان متهم شناخته می شود دارای حق و حقوقی است که باید مردان قانون به این مقررات احترام گذاشته و عدالت را در خصوص حقوق متهم نیز رعایت نمایند. در گذشته برای اثبات جرم، رفتار های غیر انسانی زیادی با متهمین می شد که این امر […]