خیار رویت و تخلف وصف چیست؟

خیار رویت و تخلف وصف چیست؟

در قانون مدنی اصطلاحا خیارات یا اختیارات فسخ قرارداد وجود دارد که می توان به استناد هریک از آنها قرارداد را فسخ کرد. در قراردادهایی که لازم (یعنی قابل به هم زدن نیستند)هستند؛ تنها در موارد استثنایی می توان عقد را به هم زد، یکی از این موارد خیار رویت و تخلف از وصف است. […]

تعدیل قرارداد پیمان کاری چیست و شرایط آن

تعدیل قرارداد پیمان کاری چیست و شرایط آن

قرارداد پیمانکاری قراردادی است در فضای کسب و کار؛ اما بر خلاف آنچه به ذهن می رسد تنها مخصوص ساخت و ساز نیست و در بسیاری از زمینه ها بستری ایجاد می کند برای همکاری در هر اقدام و فعالیت مورد نظر. وقتی طرفین برای کاری تخصصی قراردادی منعقد میکنند در قالب پیمان کاری می […]