چگونه متن صیغه موقت بخوانم؟

متن صیغه موقت در رابطه با زوجیت و محرمیت در عقد موقت به کار می رود همچنان که در عقد دائم معمولا عاقد از زوجین وکالت در گفتن صیغه میگیرد در عقد موقت هم متن و جمله ای وجود دارد که آن را برای محرمیت و تحقق عقد می خوانند البته در این راستا یعنی […]

قانون چک برگشتی جدید و حکم جلب چک

برگشت چک صیادی، حکم جلب صاحب حساب، حکم جلب چک

قانون چک برگشتی و مقررات آن در  همان قانون صدور چک بیان شده است و قانون جداگانه ای ندارد. چک برگشتی به این معناست که فرد صادر کننده چک به هر دلیلی در حساب خود، مبلغ کافی برای وصول چک نداشته باشد در اینجا دارنده پس از مراجعه به بانک و آگاهی از این امر […]